slideshow 1

Data NSIJP jeugdtrainingen voor het voorjaar zijn bekend (onder voorbehoud!)

Bron: 
Jeugdcommissie

De data in De Mortel: 4 februari, 18 februari, 8 april.
De data in Heerde: 22 januari, 5 maart, 9 april.

Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden in Noord-Holland of Utrecht, maar het animo is vooralsnog te laag.

Deelname is voor jeugdruiters vanaf 10 jaar t/m 25.

Voorwaarde is dat de jonge ruiter zelfstandig het paard kan opzadelen en ook kan rijden.

Ingezonden reactie van bezorgde leden

Bron: 
Leden van het NSIJP

Naar aanleiding van de berichten die de afgelopen week op Facebook zijn verschenen menen wij dat het nodig is als bezorgde leden te reageren. In deze berichten en de reacties daarop wordt het bestuur en een aantal leden van het bestuur in het bijzonder op een zeer harde en persoonlijke wijze aangevallen. Dit stuit ons tegen de borst. Ieder lid moet natuurlijk in staat worden gesteld zijn of haar (al dan niet onwelgevallige) mening naar voren te brengen. De vereniging heeft juist veel belang bij eenieders inbreng en leeft in en door de discussies die door de leden gevoerd worden.

Mededeling bestuur over goedkeuring wedstrijden

Bron: 
NSIJP bestuur

Beste Leden van het NSIJP,

De afgelopen dagen is op Facebook door een aantal leden gediscussieerd over het inschrijfsysteem voor sportwedstrijden dat het NSIJP gebruikt. De social media vormen voor ons niet de plek om dat soort discussies te voeren. Dat maakt dit een lastige situatie  Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om leden wel hierover te informeren zodat ze goed een eigen oordeel kunnen vormen. 

extra organisatoren overleg

De Schakel Nijkerk
Bron: 
NSIJP bestuur & Sportcommissie

Zoals in het organisatoren overleg afgelopen oktober afgesproken zou er tussen december 2016 en februari 2017 een bijeenkomst volgens om met de organisatoren nogmaals om tafel te gaan om te praten over het inschrijfsysteem.

Om een bijeenkomst als deze te plannen in een vaak al overvolle decembermaand leek ons niet verstandig. Wij, sportcommissie en bestuur, hebben inmiddels alle organisatoren uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 9 januari 2017, waarin wij met hen zullen gaan praten.

Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden in de agenda.

Nieuw logo NSIJP

Bron: 
bestuur

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur op de vergadering met de ledenraad het nieuwe logo onthuld. Dit was het logo met de meeste stemmen in de poll, meer dan 500 mensen hebben gestemd. Het was ook het logo dat vanaf het begin van de stemming bovenaan stond. Daarnaast gaven de opmerkingen over het logo aan dat veel mensen dit logo, “krachtig, duidelijk en energiek vonden”. Wij danken iedereen die ontwerpen heeft ingezonden en iedereen die de moeite genomen heeft te stemmen. 

Indoor MEM 2017

Pferdezentrum Stadl Paura

In het weekend van 31 maart t/m 2 april zal er op Pferdezentrum Stadl Paura in Oostenrijk voor het eerst een indoor MEM plaats vinden.
Dit is een initiatief in navolging van de al enige jaren gehouden World Tolt in Odense en de tweejaarlijkse terugkerende MEM.

Meer informatie zal op korte termijn terug te vinden zijn op www.memindoors2017.com

Via de agenda op deze website is de uitschrijving terug te vinden.

Enquête NSIJP Jeugdtrainingen

Bron: 
Jeugdcommissie

De jeugdtrainingen zijn nu een aantal jaar aan de gang en wij willen graag jullie mening hierover om zo goed mogelijk te blijven aansluiten bij de wensen van de jeugd. Via onderstaande link worden diverse vragen gesteld, graag zo goed en volledig antwoord geven zodat wij de jeugdtrainingen in 2017 hierop aan kunnen passen.

Vragenlijst: http://www.thesistools.com/web/?id=522080

Update NSIJP logo wedstrijd

Vorige week hebben we de leden verzocht een stem uit te brengen op 7 door een commissie van het bestuur voorgeselecteerde logo’s. Maar liefst 550 mensen hebben de moeite genomen om te stemmen. Naast sterren werden er ook veel argumenten aangedragen waarom een bepaald logo wel of niet zou passen, daarnaast kregen we voorstellen voor verbetering van de logo’s. Meer dan 770 commentaren mochten we ontvangen. 

Voorlopige agenda 2017

Hierbij de voorlopige wedstrijd- en keuringsagenda voor 2017.

De activiteiten zullen op korte termijn ook terug te vinden zijn via de 'agenda' op deze website.
En publicatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Nederlandse ruiters woonachtig in het buitenland

In de laatste IJP van dit jaar zullen de selectieprocedures voor het WK 2017 gepubliceerd worden.

Via deze weg willen wij al wel graag polsen bij de Nederlandse ruiters woonachtig in het buitenland, met name woonachtig op IJsland, of wellicht belangstelling hebben om voor Nederland uit te komen tijdens het komende WK.

Lid worden Ledenraad Op naam zetten Proeven PR-commissie Deelnemers / Participant Regionale Contactpersonen Gangen Eigendom Vereniging Inscharen Verslagen Formulieren Juryleden / Judges Vergaderingen Sportjurykader 2008 Gezondheid Youth Cup/Youth Camp Verzorging Stalnaam Uitscharen Uitslagen WK Verslagen De Groesplaat Voor leden Administratie 2012 Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Informatie over deelname Financiële verantwoording prestatatie klasse FEIF Verenigingsblad Controle en toezicht Het evenement Youth Cup 2016 2009 Uitslagen Reglementen Foto's Recreatie Uitslagen Bestuur WK 2015 Jeugdcommissie Het IJslandse Paard Informatie en aanmelding Trainers / Instructors Veel gestelde vragen Youthcup 2016 Uitslagen 2015 Educatie (opleiding) Leden WorldFengur 2010 Actueel Fokjurykader Inschrijven Jaarverslagen en beleidsplannen Statuten Digitale uitgaven Ode aan Sport, Recreatie en Educatie Uitslagen 2014 Begrazing Hengsten Formulieren begrazing Documenten Verslagen 2014 Gerda's WK-Blog 2011 NSIJP-Kader WK 2013 Openbaar Organisaties wedstrijdseizoen 2015 Begrazing nieuws / Actueel Educatiecommissie Reglementen Sportcommissie Rijden Begrazing Merries De Pen Begrazing/Opfok Stamboekbureau Overschrijven Fokjurykader Reglementen Hengsten Fokkerijnieuws Werkgroep Begrazingen Sport Statuten en reglementen WK 2011 Vaccinatie Markiezaat Onkosten WK-werkgroep Stamboeken prestatatieklasses Keuringen Foto van de Week De Lokker Vrijwilligers / Volunteers Informatie / Information Regionale rijverenigingen Competentieprofielen / Competentiematrix Tijdschema / Timetable Uitslagen 2016 2016 VIT Begrazingsgebieden Fokkerijcommissie 2015 Statiegeld Fokkerij WK 2017 Instructie (VIT) 2013 Vergaderingen Leergangen Jeugd