slideshow 1

Inschrijving WK-selectiewedstrijd voor telgangruiters

Door een ruiter werden wij geattendeerd dat de inschrijving van BK Bornem reeds geopend was voordat deze publicatie met de aangewezen WK-selectiewedstrijd voor telgangruiters bekend werd. Heeft u zich ingeschreven voor de wedstrijd van 13/14 mei in Bornem maar wilt u zich nu inschrijven voor de P1 op de selectiewedstrijd in Lingen neemt u dan contact op met het stamboekbureau (info@nsijp.nl).

Lily Heijnen

Bron: 
bestuur

Vorige week ontvingen wij het verdrietige bericht dat-  na een korte, heftige ziekte -  Lily Heijnen is overleden. Lily was sinds enkele jaren hoofdredacteur van ons verenigingsblad IJP en daarnaast - vanaf de start - lid van de ledenraad. Lily was een enthousiast liefhebber van het IJslandse paard, een enthousiasme dat ze omzette in bijdragen aan het NSIJP. Bij al haar activiteiten voor de vereniging heeft ze een enorme betrokkenheid en gedrevenheid getoond.

Correctie op artikel 6. Normen in de selectieprocedure sport voor de WK

In de selectieprocedure sport voor de WK  2017 blijken een aantal  eerder gepubliceerde normen niet overeen te komen met de wijze van berekenen van deze normen zoals beschreven in  artikel 6.  Het betreft  de berekening van ‘set 2’ voor volwassenen (rekenkundige middeling van de plaatsen 11 t/m 20 van de afgelopen drie WK’s)  (set 1 blijft ongewijzigd.)
De sportcommissie en het bestuur zijn hierop geattendeerd door een oplettend lid van onze vereniging.

NSIJP leden enquête

Naar aanleiding van de commissie functioneren NSIJP is in 2008 een notitie opgesteld naar aanleiding waarvan de statuten gewijzigd zijn daarbij is de algemene ledenvergadering vervangen door een ledenraad ingesteld. Op dat moment is ook besloten de nieuwe structuur na een aantal jaar te evalueren.

Het is inmiddels tijd voor deze evaluatie.

Standbemanning - Paard en Buitenleven

Hardenberg
Standbemanning
Standbemanning

Gedurende het evenement 'Paard en Buitenleven' in Hardenberg het laatste weekend van maart is het NSIJP aanwezig met een stand en op zaterdagmiddag wordt er een show gereden.

Inschrijfformulier jonge hengstenkeuring, 22 april 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring te houden op 22 april 2017, locatie het KNHS Centrum te Ermelo.
(sluitingsdatum: 8 april 2017).

Aangemelde kandidaten voor verkiezing ledenraad 2017

Van 1 tot en met 15 maart worden de jaarlijkse Ledenraadsverkiezingen gehouden.

NSIJP bouwdag

NSIJP bouwdag - zondag 2 april
NSIJP bouwdag - zondag 2 april

Samen bouwen om het NSIJP naar een vereniging 2.0 te krijgen.

In april (datum is binnenkort bekend)  vindt er een NSIJP-bouw dag plaats.
Met elkaar ideeën en gedachtes niet alleen benoemen, maar ook uitwerken.

Meer informatie volgt op korte termijn.

FEIF Vrijwilligers / Volunteers Foto's Statuten en reglementen Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Financiële verantwoording Reglementen PR-commissie Youth Cup 2016 Begrazing Merries prestatatieklasses WorldFengur Bestuur Jeugd Jeugdcommissie 2012 Vergaderingen Begrazing nieuws / Actueel wedstrijdseizoen 2015 Sport, Recreatie en Educatie Begrazing/Opfok Uitslagen 2009 Statuten Informatie / Information Competentieprofielen / Competentiematrix Proeven Verenigingsblad Stamboekbureau Fokkerijcommissie Sportcommissie Documenten De Groesplaat Administratie Fokjurykader Instructie (VIT) Verslagen Begrazing Hengsten Recreatie Tijdschema / Timetable Leergangen Formulieren begrazing Statiegeld Begrazingsgebieden Het evenement Hengsten Ode aan Uitslagen 2016 Lid worden Fokkerij Verslagen Onkosten Educatie (opleiding) Reglementen Sport Trainers / Instructors Verzorging WK 2017 Actueel WK 2015 Uitslagen Uitslagen 2014 Fokjurykader 2008 Vergaderingen Gerda's WK-Blog Uitslagen 2015 Leden 2015 WK 2013 Organisaties Inschrijven Foto van de Week Rijden Openbaar 2013 Overschrijven Uitscharen WK 2011 Stamboeken Jaarverslagen en beleidsplannen Inscharen Formulieren Nieuwsbrief 2014 Educatiecommissie prestatatie klasse WK Verslagen Gezondheid Digitale uitgaven VIT Informatie en aanmelding Ledenraad WK-werkgroep Eigendom Voor leden Regionale Contactpersonen De Lokker Youth Cup/Youth Camp 2016 Keuringen Deelnemers / Participant Op naam zetten Vereniging Informatie over deelname 2010 Stalnaam Youthcup 2016 Vaccinatie Sportjurykader Veel gestelde vragen Gangen Reglementen Het IJslandse Paard Werkgroep Begrazingen Markiezaat NSIJP-Kader De Pen Juryleden / Judges Fokkerijnieuws 2011 Uitslagen 2017 Regionale rijverenigingen Uitslagen Controle en toezicht