slideshow 1

"HET KLOKHUIS" over IJslanders

Op 11 november a.s. zendt HET KLOKHUIS om 18.25 uur via Nederland 3 een aflevering uit die geheel is gewijd aan IJslandse Paarden en is opgenomen in Nederland. Al vorig jaar rond deze tijd opgenomen en nu dan eindelijk ook te zien.

Verslag Fokkerij Event 2016

Bron: 
Ingrid Weijers
Kampioen Vír frá Lálendi (foto: Krijn Buijtelaar)
Kampioen Vír frá Lálendi (foto: Krijn Buijtelaar)

Na een uitstapje naar Emmeloord in 2015, dit jaar weer op het vertrouwde adres in Ermelo, en ook alweer het 8e Fokkerij Event. Negentwintig veulens (althans hun fokkers en eigenaren) met allemaal een score van 7,90 of hoger hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen en uiteindelijk hebben 14 daarvan gebruik gemaakt. Negen merrieveulens en vijf hengstveulens waren naar Ermelo getogen, twee daarvan zelfs helemaal vanuit Duitsland en België en een enkeling niet dan na de nodige (overredings)kracht.

Wedstrijd voor het ontwerpen van nieuw logo NSIJP

Al enige tijd geleden schreef het NSIJP een wedstrijd uit om tot een nieuw logo te komen. Het paardje dat al lange tijd met ons meegetölt heeft, is inmiddels qua vormgeving toch wel verouderd. Daarop kregen wij slechts een reactie, een voorstel om het FEIF logo ook als NSIJP logo te gebruiken.

Concept beleidsplan 2016-2018

Bron: 
bestuur

Beste leden van het NSIJP,

Het bestuur heeft een concept Beleidsplan voor de periode 2016-2018 opgesteld en nodigt alle leden van het NSIJP van harte uit om dit te lezen en feed back te geven. Dat kan tijdens de klankbordbijeenkomst van 22 oktober aanstaande (zie aankondiging-klankbordbijeenkomst) of per mail naar klankbord@nsijp.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur NSIJP

Aankondiging klankbordbijeenkomst

Deze bijeenkomst is geannuleerd wegens te weinig opgave. Wel is het mogelijk om een reactie op het beleidsplan te mailen; dit kan naar bestuur@nsijp.nl

Beste leden ,

Het bestuur van het NSIJP stelt iedere drie jaar een beleidsplan op. In dit beleidsplan geven we aan wat we de komende drie jaar willen bereiken met de vereniging, hoe we dat willen doen en wat daarvoor nodig is. In het beleidsplan komen alle verschillende aandachtsgebieden binnen de vereniging aan bod. Over de inhoud  van het beleidsplan vindt overleg plaats met de verschillende werkgroepen en commissies.

Bram van Steen geslaagd voor internationaal jury examen

Afgelopen weekend heeft in Reykjavik het internationale sport jury examen plaats gevonden. Voor Nederland heeft Bram van Steen deelgenomen aan dit examen.
Zojuist is bekend geworden dat Bram dit examen heeft gehaald.
Hiermee heeft Nederland er een internationaal sport jurylid bij.

Van harte gefeliciteerd Bram.

Het NSIJP zoekt belangstellenden voor de werkgroep tariefdifferentiatie

De belangrijkste bron van inkomsten voor het NSIJP zijn de contributies die leden betalen. Met deze contributies (en eigen bijdragen en/of sponsorgelden) zorgen we dat de vereniging ‘draait’ met ledenraad, bestuur en commissies en een verenigingsblad voor alle leden. Ook voert het NSIJP activiteiten uit op het gebied van sport, fokkerij, jeugd, recreatie en educatie.

WK 2017

In de aanloop naar de WK 2017 zullen wij u op deze plek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Nederlandse uitzending voor zowel sport als fokkerij

Verslag FIZO keuring Exloo 2-3 september 2016

Exloo
Bron: 
Ingrid Weijers
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Ar
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Arthur Meerwaldt, ext.: 8,28, verr.: 8,25, eindcijfer 8,26, foto: Krijn Buijtelaar

Evenals vorig jaar rond deze tijd werd er op de keuringsbaan van het Hippisch Centrum Exloo, de thuisbasis van IJRN, een najaarskeuring onder het zadel gehouden. Terwijl voor de keuring in het voorjaar – die helaas wegens droes op het HCE geannuleerd moest worden - slechts twee aanmeldingen binnen kwamen, was dat met deze keuring wel iets anders.

Uitslag steekproef ongeoorloofde middelen

Tijdens het NK gehouden van 15 t/m 17 juli te Oirschot hebben er door een KNHS/FEI official verschillende steekproeven op het gebruik van ongeoorloofde middelen (doping) plaats gevonden.
Deze controles zijn conform de reglementen van de FEIF uitgevoerd bij meerdere paarden.

Alle controles hebben een negatieve uitslag opgeleverd, dit houdt in dat er geen ongeoorloofde middelen zijn aangetroffen in het A-monster, bij het betreffende paarden.

Sport Informatie / Information Jeugdcommissie Statuten en reglementen Statuten PR-commissie Jaarverslagen en beleidsplannen Gangen wedstrijdseizoen 2015 Leden Proeven Juryleden / Judges Eigendom Fokjurykader Informatie en aanmelding Het IJslandse Paard WK Verslagen Vaccinatie Begrazing nieuws / Actueel Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Instructie (VIT) Sportjurykader FEIF Fokjurykader Begrazing Hengsten Uitslagen Vergaderingen Recreatie Stamboekbureau 2012 Gezondheid Sportcommissie Informatie over deelname 2013 WK 2011 Regionale Contactpersonen Ode aan NSIJP-Kader Fokkerij Gerda's WK-Blog Uitslagen 2015 2010 Formulieren Youth Cup 2016 Uitslagen Voor leden Educatie (opleiding) 2014 WorldFengur Uitscharen Ledenraad Overschrijven Stalnaam Uitslagen 2016 Verslagen Hengsten Vergaderingen 2011 WK 2017 Inscharen Trainers / Instructors Foto van de Week 2009 Uitslagen 2014 Youthcup 2016 Bestuur WK-werkgroep Administratie Leergangen Werkgroep Begrazingen WK 2015 Fokkerijnieuws Formulieren begrazing Statiegeld Reglementen Het evenement Markiezaat 2016 Tijdschema / Timetable Fokkerijcommissie Uitslagen WK 2013 prestatatieklasses De Groesplaat Keuringen Youth Cup/Youth Camp De Lokker Begrazingsgebieden Lid worden Jeugd Controle en toezicht Verslagen Foto's Organisaties Reglementen Competentieprofielen / Competentiematrix Begrazing Merries Educatiecommissie Financiële verantwoording Verenigingsblad Vereniging De Pen prestatatie klasse Documenten Digitale uitgaven Regionale rijverenigingen Reglementen 2015 Sport, Recreatie en Educatie Verzorging Actueel VIT Inschrijven Veel gestelde vragen Op naam zetten Rijden Onkosten Vrijwilligers / Volunteers Openbaar Deelnemers / Participant Begrazing/Opfok Stamboeken 2008