slideshow 1

Bram van Steen geslaagd voor internationaal jury examen

Afgelopen weekend heeft in Reykjavik het internationale sport jury examen plaats gevonden. Voor Nederland heeft Bram van Steen deelgenomen aan dit examen.
Zojuist is bekend geworden dat Bram dit examen heeft gehaald.
Hiermee heeft Nederland er een internationaal sport jurylid bij.

Van harte gefeliciteerd Bram.

Verslag FIZO keuring Exloo 2-3 september 2016

Exloo
Bron: 
Ingrid Weijers
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Ar
Barón frá Waldthorst, 2010 V: Isar frá Keldudal x M: Hít frá Saltvík, fokker: Arthur Meerwaldt, ext.: 8,28, verr.: 8,25, eindcijfer 8,26, foto: Krijn Buijtelaar

Evenals vorig jaar rond deze tijd werd er op de keuringsbaan van het Hippisch Centrum Exloo, de thuisbasis van IJRN, een najaarskeuring onder het zadel gehouden. Terwijl voor de keuring in het voorjaar – die helaas wegens droes op het HCE geannuleerd moest worden - slechts twee aanmeldingen binnen kwamen, was dat met deze keuring wel iets anders.

Het NSIJP zoekt belangstellenden voor de werkgroep tariefdifferentiatie

De belangrijkste bron van inkomsten voor het NSIJP zijn de contributies die leden betalen. Met deze contributies (en eigen bijdragen en/of sponsorgelden) zorgen we dat de vereniging ‘draait’ met ledenraad, bestuur en commissies en een verenigingsblad voor alle leden. Ook voert het NSIJP activiteiten uit op het gebied van sport, fokkerij, jeugd, recreatie en educatie.

WK 2017

In de aanloop naar de WK 2017 zullen wij u op deze plek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Nederlandse uitzending voor zowel sport als fokkerij

Uitslag steekproef ongeoorloofde middelen

Tijdens het NK gehouden van 15 t/m 17 juli te Oirschot hebben er door een KNHS/FEI official verschillende steekproeven op het gebruik van ongeoorloofde middelen (doping) plaats gevonden.
Deze controles zijn conform de reglementen van de FEIF uitgevoerd bij meerdere paarden.

Alle controles hebben een negatieve uitslag opgeleverd, dit houdt in dat er geen ongeoorloofde middelen zijn aangetroffen in het A-monster, bij het betreffende paarden.

Recreatieweekend NSIJP

In het weekend van 24 en 25 september vindt een landelijk evenement plaats voor alle recreatief rijdende ruiters van IJslandse paarden. Dit evenement zal plaats vinden op manege het Zwarte Water in de Mortel en zal bestaan uit diverse workshops met en zonder paard, een (puzzel)rit, een ride-and-glow etc. Zaterdag avond is er een barbeque en er zijn mogelijkheden voor overnachten van paard en ruiter.

Vergaderingen WK Verslagen Youth Cup 2016 Administratie Eigendom Sport, Recreatie en Educatie Verenigingsblad Uitslagen 2016 Begrazingsgebieden Markiezaat Stalnaam Veel gestelde vragen Vereniging Proeven Fokkerijcommissie wedstrijdseizoen 2015 Trainers / Instructors Begrazing nieuws / Actueel Documenten Gezondheid Jaarverslagen en beleidsplannen 2011 Vaccinatie Reglementen Financiële verantwoording Sport Verslagen Begrazing/Opfok Op naam zetten Statuten Informatie over deelname Competentieprofielen / Competentiematrix Statuten en reglementen Werkgroep Begrazingen Verslagen Foto van de Week Formulieren Fokkerijnieuws Sportjurykader Onkosten Juryleden / Judges Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Keuringen WK 2013 Informatie / Information Leergangen Regionale Contactpersonen Uitscharen Foto's Voor leden Fokjurykader De Pen Bestuur Sportcommissie 2012 Gerda's WK-Blog 2016 Verzorging 2013 Deelnemers / Participant Digitale uitgaven WK 2011 Educatiecommissie Educatie (opleiding) Stamboekbureau Reglementen Uitslagen Actueel FEIF Begrazing Merries Ode aan Uitslagen 2015 Reglementen PR-commissie Gangen Instructie (VIT) Fokjurykader Lid worden WK-werkgroep Openbaar Rijden Youth Cup/Youth Camp Controle en toezicht Recreatie De Groesplaat Organisaties Formulieren begrazing WorldFengur 2010 prestatatie klasse Regionale rijverenigingen 2014 Inscharen Jeugdcommissie 2008 NSIJP-Kader WK 2017 prestatatieklasses 2009 Youthcup 2016 Ledenraad Uitslagen 2014 Tijdschema / Timetable Inschrijven Statiegeld Vergaderingen Overschrijven Uitslagen WK 2015 Vrijwilligers / Volunteers Fokkerij VIT Het IJslandse Paard De Lokker 2015 Jeugd Het evenement Begrazing Hengsten Informatie en aanmelding Leden Hengsten Stamboeken Uitslagen