slideshow 1

Kom jij het NSIJP versterken?

KNHS- centrum te Ermelo
Bron: 
bestuur

Kom jij het NSIJP versterken?
Het NSIJP, een vereniging, een club waarbij we allemaal één passie delen; Het IJslandse paard. Een goed functionerende vereniging gaat niet vanzelf, we zijn afhankelijk van onze leden en onze vrijwilligers, en daarom zijn wij op zoek naar versterking!
Ieder lid van onze vereniging heeft zijn of haar kwaliteiten en daar willen wij graag gebruik van maken. Wil jij je inzetten voor onze vereniging en je kennis en kunde delen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Informatie avond over droes

KNHS-centrum te Ermelo

Droes, een infectieziekte bij paarden die zeer regelmatig de kop opsteekt.
Maar wat is droes eigenlijk?
Hoe gevaarlijk is het en wat kunnen wij als paarden eigenaren er aan doen.

Verschillende commissie van het NSIJP hebben de handen in een geslagen om een informatie avond te organiseren over dit thema.

Verkiezingen afgevaardigden voor de ledenraad 2017

Het hoogste orgaan van de vereniging NSIJP is de Ledenraad (vroeger de Algemene Ledenvergadering). De ledenraad bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Jaarlijks treedt in maart een kwart van deze leden af en vinden verkiezingen plaats voor opengevallen plaatsen in de ledenraad.

De volgende Ledenraadszetels zijn in 2017 vacant:

·         Fokkerij: 1 zetel voor 4 jaar

·         Sport en Wedstrijden: 1 zetel voor 4 jaar

Selectieprocedures WK 2017

In aanloop naar het WK in 2017 zijn er voor de fokkerij en sport selectieprocedures opgesteld. Via deze link zijn de procedures terug te vinden.
Zij zijn inmiddels ook gepubliceerd in de laatste IJP van dit jaar.

Data NSIJP jeugdtrainingen voor het voorjaar zijn bekend (onder voorbehoud!)

Bron: 
Jeugdcommissie

De data in De Mortel: 4 februari, 18 februari, 8 april.
De data in Heerde: 22 januari, 5 maart, 9 april.

Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden in Noord-Holland of Utrecht, maar het animo is vooralsnog te laag.

Deelname is voor jeugdruiters vanaf 10 jaar t/m 25.

Voorwaarde is dat de jonge ruiter zelfstandig het paard kan opzadelen en ook kan rijden.

Ingezonden reactie van bezorgde leden

Bron: 
Leden van het NSIJP

Naar aanleiding van de berichten die de afgelopen week op Facebook zijn verschenen menen wij dat het nodig is als bezorgde leden te reageren. In deze berichten en de reacties daarop wordt het bestuur en een aantal leden van het bestuur in het bijzonder op een zeer harde en persoonlijke wijze aangevallen. Dit stuit ons tegen de borst. Ieder lid moet natuurlijk in staat worden gesteld zijn of haar (al dan niet onwelgevallige) mening naar voren te brengen. De vereniging heeft juist veel belang bij eenieders inbreng en leeft in en door de discussies die door de leden gevoerd worden.

Mededeling bestuur over goedkeuring wedstrijden

Bron: 
NSIJP bestuur

Beste Leden van het NSIJP,

De afgelopen dagen is op Facebook door een aantal leden gediscussieerd over het inschrijfsysteem voor sportwedstrijden dat het NSIJP gebruikt. De social media vormen voor ons niet de plek om dat soort discussies te voeren. Dat maakt dit een lastige situatie  Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om leden wel hierover te informeren zodat ze goed een eigen oordeel kunnen vormen. 

extra organisatoren overleg

KNHS - Ermelo
Bron: 
NSIJP bestuur & Sportcommissie

Zoals in het organisatoren overleg afgelopen oktober afgesproken zou er tussen december 2016 en februari 2017 een bijeenkomst volgens om met de organisatoren nogmaals om tafel te gaan om te praten over het inschrijfsysteem.

Om een bijeenkomst als deze te plannen in een vaak al overvolle decembermaand leek ons niet verstandig. Wij, sportcommissie en bestuur, hebben inmiddels alle organisatoren uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 9 januari 2017, waarin wij met hen zullen gaan praten.

Dit extra overleg zal plaatsvinden op het KNHS centrum in Ermelo.

Nieuw logo NSIJP

Bron: 
bestuur

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur op de vergadering met de ledenraad het nieuwe logo onthuld. Dit was het logo met de meeste stemmen in de poll, meer dan 500 mensen hebben gestemd. Het was ook het logo dat vanaf het begin van de stemming bovenaan stond. Daarnaast gaven de opmerkingen over het logo aan dat veel mensen dit logo, “krachtig, duidelijk en energiek vonden”. Wij danken iedereen die ontwerpen heeft ingezonden en iedereen die de moeite genomen heeft te stemmen. 

Indoor MEM 2017

Pferdezentrum Stadl Paura

In het weekend van 31 maart t/m 2 april zal er op Pferdezentrum Stadl Paura in Oostenrijk voor het eerst een indoor MEM plaats vinden.
Dit is een initiatief in navolging van de al enige jaren gehouden World Tolt in Odense en de tweejaarlijkse terugkerende MEM.

Meer informatie zal op korte termijn terug te vinden zijn op www.memindoors2017.com

Via de agenda op deze website is de uitschrijving terug te vinden.

Vereniging 2011 Begrazing Merries Reglementen prestatatie klasse Educatie (opleiding) Youthcup 2016 Jeugd WK 2015 Tijdschema / Timetable VIT WorldFengur Leden Documenten Regionale Contactpersonen Sportjurykader Formulieren Foto's 2008 Deelnemers / Participant Competentieprofielen / Competentiematrix 2012 Formulieren begrazing Reglementen Uitslagen 2015 WK 2017 Youth Cup 2016 Recreatie WK-werkgroep Uitscharen Fokkerijcommissie Stalnaam Sport, Recreatie en Educatie WK 2011 Verslagen Financiële verantwoording Uitslagen 2016 Verenigingsblad 2013 Overschrijven Hengsten Ledenraad Vergaderingen Jaarverslagen en beleidsplannen Instructie (VIT) Fokkerijnieuws Statuten en reglementen Onkosten Keuringen Vergaderingen Lid worden WK 2013 Inschrijven Vaccinatie Begrazing Hengsten Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Informatie / Information Uitslagen De Pen Begrazing/Opfok Statiegeld Bestuur Uitslagen Begrazingsgebieden Educatiecommissie Trainers / Instructors Uitslagen De Groesplaat Fokjurykader Uitslagen 2014 Het evenement De Lokker Stamboeken prestatatieklasses 2014 Vrijwilligers / Volunteers Informatie over deelname Organisaties Voor leden Rijden Juryleden / Judges Proeven Controle en toezicht Digitale uitgaven Openbaar Inscharen Gangen Youth Cup/Youth Camp Gerda's WK-Blog Administratie Verzorging Markiezaat Foto van de Week Actueel Gezondheid Regionale rijverenigingen Reglementen Informatie en aanmelding Statuten wedstrijdseizoen 2015 Verslagen Begrazing nieuws / Actueel Werkgroep Begrazingen Sport 2010 FEIF Leergangen PR-commissie Op naam zetten Veel gestelde vragen 2009 Sportcommissie NSIJP-Kader Fokjurykader 2016 Fokkerij 2015 WK Verslagen Eigendom Ode aan Het IJslandse Paard Jeugdcommissie Stamboekbureau