Chef de Mission en Teamleiders

Bron: 
Reinanda Haverkamp

Onlangs heeft op de website gestaan dat ik (Reinanda Haverkamp) door het bestuur ben aangesteld als Chef de Mission. Het was aan mij om vervolgens technisch assistenten aan te stellen. Het vinden van goede mensen die niet direct een belang hebben bij de deelnemers aan het WK maar wel goed ingevoerd zijn valt niet mee. Daarnaast is het WK in Nederland en zijn veel mensen actief binnen de WK organisatie.

Ik heb Arjen Heerema gevraagd technisch assistent fokkerij te worden. Gelukkig zei hij “Ja”. Arjen heeft veel bestuurlijke ervaring vanuit zijn werkzame leven en is daarnaast zeer betrokken bij de fokkerij. Nanco Lekkerkerker heb ik gevraagd de technisch assistent sport I wil worden. Hij is jurylid, rijdt wedstrijden en daarnaast als een zeer belangrijk aandachtspunt, kent hij de regels van de FEIF.  Mochten er voldoende ruiters zijn dan is er ruimte voor nog een technisch assistent sport. Wij willen dan graag een teamleider die zich richt op de jeugd. Daar ben ik al mee bezig om er mensen voor te benaderen. 

Ons team op het WK zal dan bestaan uit de technisch assistenten, de coach/trainer (Sigurður Marinusson), de dierenarts (Julie Brunsting), de dierfysiotherapeut (Guy Blom) en ondergetekende.

Vanuit het kader zijn Siggi, Guy en Julie al actief. Voor mij en de technisch assistenten begint het eigenlijke werk eigenlijk pas op het WK terrein. De Chef de Mission is aanspreekpunt voor het bestuur, is verantwoordelijk voor het financiële beleid, heeft een aantal taken welke beschreven zijn in de selectieprocedure, legt na de WK verantwoording af aan het bestuur en is algeheel coördinerend en verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de staf en voor het gehele team. Voor de technisch assistenten begint het werk al voor het WK met al het administratieve werk richting de FEIF en de organisatie. Dit zetten zij voort tijdens het WK, zij zorgen voor een goede samenwerking met -  en informatie voorziening vanuit de FEIF en de organisatie en de terugkoppeling daarvan naar de deelnemers en het team.   

Doen wij dan niets voor die tijd? Jazeker! Wij zijn nu al bezig om alle regels van de FEIF goed te lezen, hebben de campingplaatsen gereserveerd. Gaan straks de boxen regelen en zijn bezig samen met de sponsor coördinator sponsors te benaderen en te trachten extra geld en/of goederen te genereren. Daarnaast probeert in ieder geval één van ons op selectiewedstrijden/selectiekeuring aanwezig te zijn. Op zich hebben wij daar geen functie maar het is voor ons ook mooi  om te zien wie zich selecteert natuurlijk.

Na het NK zullen wij met de potentiële deelnemers om tafel gaan zitten om afspraken te maken.

Vorig WK ben ik ook Chef de Mission geweest. Toen was onze opgave om vooral te werken vanuit een teamgedachte. Uit de evaluatie bleek dat het WK team wel een team wil zijn maar dat de sportprestatie erg individueel is. En dat er dus ook individuele ruimte moet zijn. Ons doel voor 2017 is om alle deelnemers zo te ondersteunen dat zij in staat zijn optimaal te kunnen presteren. Wij willen dat doen met inachtneming van alle regelgeving omtrent een WK en met respect voor mens en dier.

Wij, de staf, steken veel (vrije) tijd in het WK team vanuit een liefde voor de IJslander en vanuit een drive om het Nederlandse team zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zullen wij alles goed doen? Welnee!, maar als wij allen met elkaar blijven werken aan een open mind en open staan voor het gesprek geloof ik dat het altijd goed komt.

Tot ziens op de selectiewedstrijden, de selectiekeuring of tijdens het WK.

Reinanda Haverkamp