Chef de Mission WK 2017

In de afgelopen twee weken hebben Lieke van Poucke, penningmeester en vice voorzitter, en Sytske Casimir, voorzitter, namens het bestuur gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de functie van Chef de Mission. In het selectieproces heeft het bestuur met vier personen overlegd, het vijfde bestuurslid, Eva Beun had zich vanwege een persoonlijke connectie met een van de kandidaten teruggetrokken uit het proces, zij is pas na de benoeming over de uitkomst geïnformeerd. 

Het bestuur is verheugd dat twee mensen bereid waren zich in te zetten voor deze zware taak. 
 
Op basis van de uitgebreide gesprekken en eerdere ervaringen heeft het bestuur besloten Reinanda Haverkamp te benoemen als Chef de Mission, geen onbekende voor deze rol, zij vervulde deze in 2015 ook.
 
Wij zijn verheugd dat Reinanda de benoeming geaccepteerd heeft en wensen haar veel succes in haar rol. Het benoemen van de technisch assistenten is de verantwoordelijkheid van de Chef de Mission en zal dan ook haar eerste taak zijn. Wij verwachten dat zij daarover in de komende twee weken een beslissing zal nemen.