Notulen extra vergadering tussen Ledenraad en bestuur NSIJP op donderdag 1 september 2016

Bijgaand vindt u de notulen van de extra vergadering van de Ledenraad met het Bestuur op 1 september 2016