Update Fokkerij Traject met Agnar Snorri Stefansson

foto: Thomas Hoogenboom
foto: Thomas Hoogenboom

Na een eerste intake half februari, vond op vrijdag 28 april jl. de tweede intakedag plaats van het NSIJP Agnar Snorri Stefansson fokkerij traject. Op de eerste intakedag werd reeds een tiental paarden beoordeeld door de bekende IJslandse fokkerijruiter, thans woonachtig in Denemarken; tijdens deze tweede intakedag (en aansluitend) werd in totaal een 16-tal paarden beoordeeld, waaronder een 8-tal voor de 2e keer.

Het merendeel van de beoordeelde paarden zal vervolgens deel gaan nemen aan het keuringstraject dat op 22-23 juni a.s. wordt besloten met de FIZO- tevens WK selectiekeuring te houden in Exloo, waarbij Agnar - naar verwachting - een aanzienlijk aantal (intake) paarden zal gaan voorbrengen. Dit traject dat vanuit de Fokkerijcommissie is voortgekomen, is er enerzijds op gericht om het (doen) voorbrengen van veelbelovende fokpaarden te stimuleren en faciliteren en anderzijds bedoeld om Nederlandse fokkers een interessante optie te bieden om hun talentvolle fokproducten ook op de WK door deze topruiter te laten voorstellen.

Naast deze tweede intakedag vond aansluitend, in het weekend, nog een buitengewoon boeiende en nuttige fokkerijcursus plaats waarbij Agnar Snorri een groep in de fokkerij geinteresseerde deelnemers, deels met en deels zonder paard, tot in detail, aanschouwelijk liet zien hoe een paard op de best mogelijke manier op te stellen, waarbij eventuele minpunten minder opvallen en pluspunten worden benadrukt. Voor de deelnemers bepaald een eyeopener voor wat betreft de mogelijkheden in dit opzicht. In het vervolg van de cursus werd een achttal paarden ook nog rijdend beoordeeld, waarbij uiteraard de ruiters concrete tips kregen om de gangen beter over het voetlicht te krijgen en ook Agnar zelf alle paarden uitprobeerde. Tijdens de 2e dag werd een daadwerkelijke keuring gereden, uiteraard voorzien van commentaar en een indicatie van de haalbare scores, 'if' ... Deze bijzonder leerzame cursus werd afgesloten met een theoriemiddag, specifiek gericht op het succesrijk en slim rijden van een fokkerij keuring, waarbij vele nuttige, bruikbare én toepasbare aanwijzingen de revue passeerden.
Zowel toehoorders, als rijdende deelnemers als Agnar zelf waren zeer te spreken over het concept én het geleerde, dat bovendien ook praktisch en uitvoerbaar (b)leek.