Moet je lid zijn van het NSIJP om wedstrijden te rijden?

Daar het NSIJP een bijdrage aan de wedstrijdorganisatoren levert is het bestuur van mening dat voor deelname aan wedstrijden van categorie 2 en hoger het noodzakelijk is om lid te zijn van het NSIJP. De cateogrie indeling van wedstrijden is terug te vinden onder Sport - Reglementen - Uitvoeringsregeling wedstrijdindeling. Uiteraard geldt partnerlidmaatschap of jeugdlidmaatschap ook als lid. Een buitenlandse ruiter die lid is van een van de FEIF zusterorganisaties is van deze verplichting vrijgesteld.