Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 23 en 24 april 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 23 en 24 april 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2016).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2016 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO)
In het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden wordt tevens de mogelijkheid  geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een voldoende deelnemersaantal.

Try-out keuring
Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out keuring".
Wat is een Try-out keurng? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO keuring blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar in Worldfengur. Vandaar dat ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’ keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden – hierbij geldt géén leeftijdseis - worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out keuring dient voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden. Wel bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voorafgaand aan de keuring nog tussen een van beide vormen te switchen.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2016 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZO keuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet).

DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2016 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00
* Try-out keuring € 80,00

Voor hengsten is een box verplicht.