Inschrijvingsformulier Regionale Merrie- en Veulenkeuring

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor één van de regionale merrie- en veulenkeuringen van 2016.

Het inschrijfgeld bedraagt voor merries aan de hand € 37,50, voor veulens € 27,50.

Mogelijk is het FEIF-ID van het veulen nog niet bekend. Geef dan enkel de naam.
(ook invullen als de merrie zelf niet moet worden gekeurd).