slideshow 1

Controle en toezicht

FAQ

Wij hebben onder onze leden voor elk gebied een beheerder gevonden en aangesteld. 
Voor onze gebieden zijn als beheerders aangewezen:
  • Junner Koeland: Annechien Wijnbergh en Venus van Asperen, zij worden geassisteerd door Henk de Lange. De koeien van Henk lopen in de zomer ook op het Junner.
  • Markiezaat: Koen Elshout, hij wordt geassisteerd door Eric de Jonge, beiden in dienst van Brabants Landschap.
  • De Lokker: Hugo Mos, ook in dienst van Brabants Landschap.
  • Leudal: Hettie IJff.
  • Groesplaat: Joyce Middendorp en Mirella Bast. Zij controleren om de beurt en houden elkaar op de hoogte.

Minimaal éénmaal per week voert de beheerder een controle uit. Hij/ zij bekijkt de veulens en het gebied. Ook de terreineigenaar (Brabants Landschap en Staatsbosbeheer) voert regelmatig een controle uit en waarschuwen indien nodig de beheerder.

De veulens worden ieder kwartaal bekapt.

Ja, dat kan. Een aantal gebieden zijn vrij toegankelijk, andere niet. Overleg bij de inscharing met de beheerder over de toegangsregeling.

De veulens worden ieder kwartaal ontwormd met Equest® (april/mei bij de in- c.q uitscharing), Equimectin® (juli en januari) en Equest Pramox® (oktober).

De veulens worden 1x per jaar, in het voorjaar, geënt. Om ervoor te zorgen dat alle veulens steeds binnen het jaar geënt kunnen worden is het belangrijk dat het veulen bij de inscharing de 3e enting kan krijgen. Zie hiervoor ook de vraag: Waaraan moet mijn veulen voldoen ten tijde van de inscharing?

De beheerder waarschuwt (indien mogelijk in overleg met de eigenaar) een veearts als dat nodig is. Bij calamiteiten wordt, indien de situatie dat toestaat, de eigenaar gewaarschuwd. Wanneer dat niet mogelijk is en wachten op een reactie c.q. toestemming van de eigenaar niet verantwoord is neemt de beheerder het advies van de dierenarts over. Het belang van het paard staat hierbij altijd centraal. De kosten van een dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar. Ook extra kosten die hieruit voortvloeien worden gedeclareerd bij de eigenaar.

Indien nodig kan de eigenaar een ziek of kreupel paard op komen halen of het paard (op kosten van de eigenaar) ergens anders onder brengen en laten verzorgen. Houdt er rekening mee dat u, in voorkomend geval, per direct uw veulen op moet kunnen komen halen indien de situatie dit vraagt. Na herstel kan het veulen weer worden teruggebracht in overleg met de beheerder.

Bij overlijden wordt Pieter Parel, de voorzitter van de werkgroep, direct geïnformeerd door de beheerder. Pieter neemt vervolgens contact op met de eigenaar.
Bij overlijden van het paard tijdens de inschaarperiode is de werkgroep gerechtigd sectie te laten verrichten door de Gezondheidsdienst om, in het belang van de andere dieren, de doodsoorzaak nader te onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgroep. De jaarvergoeding wordt in een dergelijk geval terugbetaald.