slideshow 1

Inscharen

FAQ

Uw veulen moet aan de volgende zaken voldoen:

  • Zorg dat uw veulen in goede voedingsconditie is; dat betekent dat hij/zij minimaal  DRIE (!!!) maanden van te voren gespeend is.
  • Zorg dat het veulen regelmatig ontwormd is (om de 6-8 weken) en de laatste wormkuur ongeveer ZES weken voor het moment van inscharen gekregen heeft.
  • Advies van onze dierenarts om het veulen met 5 a 6 maanden te wormen met Strongit-P tegen spoelwormen.
  • Uw veulen moet een basisenting influenza/tetanus hebben gehad (de tijd tussen de eerste en tweede enting mag NIET KORTER dan 21 dagen en NIET LANGER dan 92 dagen zijn).
    Op de dag van inscharen worden alle veulens opnieuw ontwormd en ingeënt. Houd daar rekening mee bij het laten enten van uw veulen, de basisenting (de 1e en de 2e enting) moet bij voorkeur in het jaar dat het veulen geboren is worden gegeven! De 3e enting krijgt het veulen bij inscharing; Indien de enting niet in orde is zal het veulen niet worden toegelaten. Zie ook het entschema bij "formulieren Begrazing", zeker indien u een laat veulen heeft.
  • Zorg dat het veulen regelmatig bekapt wordt en ten tijde van de inscharing recent bekapt is.
  • Het veulen moet ten tijde van inscharing halstermak zijn. U moet het veulen aan de hand het gebied IN kunnen leiden. Ons advies is om handschoenen te dragen bij de inscharing.
  • Probeer een maatje te vinden als u één veulen inschaart. De secretaris kan hierin bemiddelen.

De datum wordt medio december / januari bekend. Deze datum ligt vast. De datum wordt gelijktijdig met de inscharingsovereenkomst door het stamboekbureau aan alle betrokkenen verzonden via e-mail.

De inscharing vindt plaats op een zaterdag of zondag in april of mei.

De jonge merries en hengsten kunnen tot hun derde levensjaar in de gebieden blijven.
Het voedselaanbod in onze merriegebieden is rijk en gevarieerd. Als de merries langer dan drie jaar blijven kan het onbeperkt aanbod van voedselrijk gras gezondheidsproblemen geven.
Het doel van de Werkgroep is om zoveel mogelijk paarden een "wilde en sociale" opvoeding te geven in een grote groep leeftijdsgenoten. Het uitscharen van de hengsten bij drie jaar geeft meer capaciteit in de begrazingsgebieden.
De keuze om de hengst te castreren valt ook meestal in het derde jaar na thuiskomst uit de begrazing. Thuis castreren op drie jaar heeft ook voordelen: toezicht op het herstel na de castratie, het paard is minder sterk en is een heel jaar in- en bij de hand (handtam, grondwerk) alvorens hem zadelmak te maken en in te (laten) rijden. Het hengstenland Markiezaat heeft tegenwoordig bovendien de mogelijkheid om ruinen (hengsten) die in het voorjaar zijn uitgeschaard, in het najaar nog ongeveer zes maanden in de winterbegrazing onder te brengen. De mogelijkheid wordt m.i.v. 2013 ook geboden aan de uitschaarders van De Lokker. Plaatsing is op volgorde van aanmelding, vol is vol, maximaal 10 plekken

Omdat het Markiezaat in de zomer ook begraasd wordt door runderen is het niet mogelijk dat de paarden er blijven staan in de zomer, de begrazingsdruk zou dan te hoog zijn. Tussentijds uitscharen is daarom noodzakelijk.


Voor de andere hengstengebieden geldt dat, als het aanbod van jonge hengsten niet voldoende is om de gebieden vol te krijgen, in een enkel geval een hengst tot het vierde levensjaar kan blijven.
Dit komt overigens weinig voor en wordt jaarlijks per gebied en per paard bekeken. De beheerder beslist uiteindelijk of en welk paard mag blijven. Het gedrag van het betreffende paard speelt daarin een grote rol. Vooraf kunnen er geen afspraken over worden gemaakt. Het kan zelfs voorkomen dat de overeenkomst al door de werkgroep is beëindigd en u toch nog het aanbod krijgt uw paard een jaar langer te laten lopen.
 

Het castreren van hengsten tijdens de inscharing in een begrazingsgebied is NIET mogelijk.