slideshow 1

Inschrijven

FAQ

Zodra een veulen is geboren en duidelijk is of het een hengst of merrie is, kunt u het inschrijven voor de begrazing.

Het veulen kan worden ingeschreven door het insturen van het inschrijfformulier én het overmaken van inschrijfgeld. Een inschrijving is compleet als beide door de secretaris zijn ontvangen en de ontvangst is bevestigd. De bevestiging ontvangt u per e-mail, vul uw e-mailadres daarom in blokletters in.

Nee, dat is niet nodig. U kunt het chipnummer later nog doorgeven.

Veulens kunnen tot tweejarige leeftijd worden aangemeld. Zolang er ruimte is zullen ook tweejarige worden geaccepteerd. Bij aanmelding voor de laatste plaatsen van het seizoen, gaan éénjarige veulens vóór op tweejarige. In het Junner Koeland worden alleen 1-jarige toegelaten.

U kunt uw voorkeur vermelden op het formulier; zolang er ruimte is wordt het veulen geplaatst in het gebied van uw voorkeur. De datum van ontvangst van het inschrijfgeld bepaalt de volgorde van inschrijving.

Als er geen plaats meer is in het gebied van de voorkeur, schuiven de veulens automatisch door naar een van de andere gebieden. Wanneer er in meerdere gebieden nog ruimte is zal er naar uw voorkeur worden gevraagd.

De werkgroep behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.

Wanneer er nog ruimte is in andere gebieden wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. De veulens schuiven automatisch door naar één van de andere gebieden; wanneer er in meerdere gebieden nog ruimte is zal er naar uw voorkeur worden gevraagd.
Als alle gebieden vol zijn wordt het inschrijfgeld terugbetaald of kunt u op een wachtlijst worden geplaatst voor het betreffende seizoen, dit in overleg. U kunt het ook “laten staan” tot het volgende jaar. U bent dan verzekerd van een plaats in het gebied van uw voorkeur. Dit geldt alleen voor éénjarige merries of hengsten. In het Junner Koeland worden alleen 1-jarige hengsten toegelaten.

Bij verkoop o.i.d. vindt geen restitutie plaats. De nieuwe eigenaar kan de rechten m.b.t. inscharing overnemen. De gegevens van de nieuwe eigenaar dienen aan de secretaris te worden doorgegeven. Zodra de gegevens door de secretaris zijn ontvangen zal de nieuwe eigenaar als zodanig door de werkgroep worden aangemerkt. Totdat de gegevens zijn ontvangen blijft de "oude" eigenaar contact- en aanspreekpunt voor de werkgroep.

Ja, indien een veulen is overleden wordt op verzoek het inschrijfgeld terugbetaald. U dient bewijsstukken te kunnen overleggen.

Nee, u dient per veulen één inschrijfformulier in te vullen en er dient per veulen inschrijfgeld te worden overgemaakt.

Ja, de begrazingsgebieden zijn alleen bedoeld voor de leden van het NSIJP. Hoe u lid kunt worden vindt u hier terug.

Nee, uw veulen hoeft niet inschreven te zijn in het NSIJP, een ander stamboek bv. Duits of Belgisch mag ook, de eigenaar moet wel lid zijn van het NSIJP. Hoe u lid kunt worden vindt u hier terug.

Nee, u moet het formulier insturen aan het Stamboekbureau, het adres staat op het formulier.