slideshow 1

Uitscharen

FAQ

De uitscharing vindt plaats op een zaterdag of zondag in april of mei, op een vastgesteld tijdstip in de ochtend of begin van de middag. Deze datum wordt in december/januari vastgelegd en u krijgt hiervan ruim van te voren bericht. 

Nee, het is niet toegestaan een paard tussentijds uit te scharen. Alleen een ziek of kreupel paard kan tijdelijk worden uitgeschaard, nadat het hersteld is dient het paard, in overleg met de beheerder, te worden teruggebracht.

Indien u de overeenkomst al na een jaar wilt beëindigen, dient u dat voor 1 januari van het nieuwe seizoen aan het stamboekbureau door te geven. Dit geldt ook bij verkoop. De verkopende partij dient dit aan de koper te vermelden. Na 1 januari van het nieuwe seizoen, kan de overeenkomst niet meer worden beëindigd.

Er zijn afspraken gemaakt met de terreineigenaren over het aantal paarden. Ook dat is contractueel vastgelegd.

Nee, het is niet toegestaan een paard tussentijds uit te scharen. Alleen een ziek of kreupel paard kan tijdelijk worden uitgeschaard. Als een paard verkocht is of wordt kan de nieuwe eigenaar de rechten c.q. overeenkomst overnemen. Hij/zij moet daarvoor een kopie van het afstammings/eigendomsbewijs sturen naar de secretaris. Ook de beheerder moet op de hoogte worden gesteld bij een verkoop.

Het transport van en naar onze gebieden valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De werkgroep kan hier geen advies over geven. Op tolt.nl staan wel adviezen en vragen van anderen m.b.t het in en uitscharen.