slideshow 1

Competentieprofielen / Competentiematrix

Competenties

Training en Instructie zijn essentiële voorwaarden voor de positieve ontwikkeling van het rijden op IJslandse paarden.

Als gevolg van het Nederlandse streven tot internationale standaardisering van de opleiding tot Trainer/Instructeur, is de FEIF-Trainer/Instructor matrix of competences.

Hierdoor is, weliswaar middels een EVC traject,  erkenning van in het buitenland ontwikkelde competencies mogelijk.

De deelnemende landenorganisaties zijn het eens over bovenstaande doelen en de matrix in het algemeen, naast specifieke onderstaande punten:

  1. Iedere FEIF-landenorganisatie, welke de Trainer/Instructor overeenkomst getekend heeft, kan haar trainers/instructors classificeren én licenseren volgens de niveaus I t/m IV, overeenkomstig de definities van de Trainer/Instructor matrix of competences.
  2. Na de conversie van de Trainer/Instructor lijsten van de deelnemende landen, zullen de gegevens van alle gelicenseerde Trainers/Instructors op betreffend niveau gepubliceerd worden in het register van FEIF op haar website,
  3. Trainer seminars van de FEIF en haar lid-organisaties (die de overeenkomst getekend hebben), die er op gebaseerd zijn om de licenties te vernieuwen, worden wederzijds erkend.
  4. Overeengekomen doelsteling is om internationale examens voor Trainer/Instructor volgens de vereiste competenties niveaus I t/m III te organiseren. Toestemming om een internationaal examen te houden ligt bij de FEIF Education Committee. Bij dit examen dient een assessor namens de FEIF (genomineerd door het bestuur) uitgenodigd te worden als aanvulling op de nationale assessoren volgens de geldende regels.

Bovenstaande doelstellingen en afspraken zijn overeengekomen door de FEIF deelnemende organisaties van Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Zweden, Zwitserland en USA. ( IJsland heeft later ondertekend) te Amsterdam, januari 2006.