slideshow 1

Educatiecommissie

Educatiecommissie

Taken

De voornaamste taken van de Educatiecommissie zijn:

  • Het bestuur adviseren betreffende beleid m.b.t. ontwikkeling en educatie aangaande training en instructie van IJslandse paarden en hun ruiters
  • De implementatie en praktische uitvoering van het beleid
  • De leden informeren over het educatiebeleid en uitvoering daarvan
  • Het vormgeven van opleidingstrajecten
  • Het vormgeven van toetsing van de geboden leergangen en opleidingstrajecten
  • De borging van de kwaliteit van de geboden leergangen, opleidingstrajecten, en examens inclusief de uitvoering daarvan
  • Het zorg dragen voor internationale samenwerking en afstemming binnen de FEIF

Samenstelling

De Educatiecommissie bestaat uit leden met ruime ervaring in de onderwerpen waarover de taken van de commissie zich uitstrekken.

 

Ada Kramer: Voorzitter, NSIJP erkend Trainer/Instructeur basis, hippisch ondernemer

Mark Timmerman: NSIJP erkendTrainer/Instructeur A, Aequor erkend EVC-assessor. Provex gecertificeerd examinator

Marianne Timmerman: NSIJP erkend Trainer/Instructeur A, hippisch ondernemer

Odette Nijssen:  NSIJP erkend Trainer/Instructeur A, hippisch ondernemer, Aequor erkend EVC-assessor

Franca Schreurs: NSIJP erkend Trainer/Instructeur C, hippisch ondernemer

Lodewijk Bonnez: NSIJP erkend Trainer/Instructeur C

 Voor vragen kunt u zich wenden tot de Educatiecommissie