slideshow 1

Financiële verantwoording

Financiële documenten - o.a. balans en V/W rekening 2011 en begroting 2012

Bron: 
Penningmeester

Evenals vorig jaar worden de uitgebreide overzichten met betrekking tot de financiële cijfers hier gepubliceerd.

Onderstaand vindt u de volgende financiële documenten:

Toelichting financiën 2011 en begroting 2012
- Balans 2011
- Winst- en verliesrekening 2011
- Kasstroomoverzicht 2011
Begroting 2012
- Tarieven 2013
- Voorstel uitlenen geld
- Verslag van de kascommissie