slideshow 1

Keuringen

FIZO keuring, tevens WK selectiekeuring 22 en 23 juni 2017

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de FIZOkeuring, tevens WK selectiekeuring te houden op , locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
 

Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen van 5 jaar oud en ouder.

de WK selectieprocedure FOKKERIJ 2017 vindt u hier

 

Hengsten

Van alle aan de keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit vindt plaats op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Daarnaast dienen alle deelnemende hengsten voorafgaand aan de keuring onder het zadel een spatonderzoek te ondergaan. Nadere informatie hierover kan het stamboekbureau verstrekken.

Eisen voor goedkeuring hengst
Hengsten van vijf jaar en ouder dienen – om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd – op een erkende FIZOkeuring in Nederland of in het buitenland onder het zadel te worden beoordeeld.

De norm voor goedkeuring
Goedkeuringsnorm voor hengsten is 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen), mits aan alle overige verplichtingen is voldaan, geldt dit als een goedkeuring voor het leven.

Nadere eisen voor goedkeuring
Goedkeuring (inclusief afgifte van bijbehorende dekpapieren) en opname van de resultaten in Worldfengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan
het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en daarbij aan de gestelde eisen voldoet).

Merries

Merries die hebben deelgenomen aan een erkende FIZO keuring onder het zadel in Nederland of in het buitenland en daarbij een beoordeling van 7,50 of hoger hebben behaald, worden opgenomen in het Hoofdstamboek van de vereniging.

Boxen: een box is verplicht voor alle deelnemende paarden.

 

Keuringen

Foto CJ
Foto CJ

Het Nederlandse Stamboek voor IJslandse Paarden organiseert jaarlijks een aantal keuringen. In het voorjaar vindt er een hengsten- en merriekeuring plaats en tegen het najaar worden er een aantal veulen- en meriekeuringen georganiseerd. Als afsluiting van het seizoen vindt er een centrale veulen- en merriekeuring plaats waar de beste veulens en merries zich presenteren.

Elke twee jaar - het jaar waarin de wereldkampioenschappen plaatsvinden - vindt er een selectie keuring plaats om vast te stellen welke paarden namens het Nederlands Stamboek van IJslandse Paarden worden uitgezonden naar de wereldkampioenschappen.

Inschrijving voor Veulen- en merriekeuring geopend

U kunt zich vanaf heden inschrijven voor de veulen- en merriekeuring in Drunen, Exloo, Den Ilp of De Mortel. Het inschrijfformulier vindt u hier.

Bijgewerkt programma Jonge Hengstenkeuring NSIJP – 24 april 2016

Manege Zwolle
Haersterveerweg 1
8034 PJ Zwolle

10.30 - veterinaire controle + meten + foto
12.30 - lunchpauze

Beoordeling Jonge hengsten 3 jaar
13.15 - Amor frá Hinriksstöðum - Arnout Bakker
13.30 - Sunnudagur frá Hala - Tina Hendrickx
13.45 - Týr frá Nýttland - Arjen Heerema
14.00 - Herkulés frá Brunni - Robin Kerkhoven
14.15 - Áfram vom Forstwald - Arnaud Bertels
14.30 - Spúgý frá Libèrté - Arnout Bakker

Beoordeling Jonge hengsten 4 jaar
14.45 - Greifi frá Fensalir - Petra van der Linden
15.00 - Akkur van Lakenstein - Pim van der Sloot
15.15 - Valur von Roetgen - Monique Cox
15.30 - Hæmir frá Smashing Dutch - Bianca van Tol

16.00 - Prijsuitreiking en afsluiting

Update Hengsten- en Merriekeuring 24 april 2016

Op het Hippisch Centrum in Exloo is op 13 april een geval van droes geconstateerd. Het Hippsch Centrum is voorlopig voor de duur van een week gesloten. Het NSIJP heeft besloten geen risico in deze te nemen en heeft in de loop van de dag stappen ondernomen om een andere geschikte locatie te vinden voor de Jonge Hengstenkeuring op 24 april a.s.

De FIZO keuring evenals de Try-outkeuring onder het zadel zullen door het wegvallen van de locatie Exloo géén doorgang kunnen vinden.

De Jonge hengstenkeuring zal nu plaatsvinden op:
Manege Zwolle
Haersterveerweg 1
8034 PJ Zwolle

Een nieuw en aangepast tijdschema volgt zo spoedig mogelijk.
Een ander moet nog verder worden uitgewerkt en dat zal in de loop van de volgende dagen gebeuren.

Wordt vervolgd.

 

Inschrijfformulier (jonge) hengstenkeuring en FIZO keuring onder het zadel, 23 en 24 april 2016

Met behulp van onderstaand formulier kunt u inschrijven voor de (jonge) hengstenkeuring  en de FIZO keuring onder het zadel te houden op 23 en 24 april 2016, locatie het Hippisch Centrum te Exloo.
(sluitingsdatum: 10 april 2016).

Goedkeuringsnorm jonge hengsten – 3 en 4 jaar oud
Voor 2016 geldt net als de jaren ervoor – als goedkeuringsnorm voor hengsten aan de hand getoond:

  • exterieur      : minimaal 7.75
  • verrichtingen: tenminste gemiddeld

Bij de verrichtingen wordt het paard vrijlopend beoordeeld. Daarbij wordt gekeken naar:
getoonde gangen, zuiverheid, ruimte en tempobereik, souplesse, draagkracht en presentatie.

Deze verrichtingen worden vervolgens gewaardeerd met een kwalificatie: ondergemiddeld – gemiddeld - bovengemiddeld. De exterieurbeoordeling zal met ingang van dit jaar plaatsvinden naar FIZO standaard en worden opgenomen in Worldfengur.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten 3 en 4 jaar oud
Wanneer de goedkeuringsnorm is behaald, is - om voor daadwerkelijke goedkeuring in aanmerking te komen - voor de hengsten van 3 en/of 4 jaar oud eenmalig nog een sperma onderzoek verplicht. Nadere informatie hierover is te krijgen bij het Stamboekbureau, info@nsijp.nl.

Duur goedkeuring jonge hengsten
Bij hengsten van 3 en 4 jaar oud geldt de goedkeuring voor de duur één jaar, en wel voor het (kalender)jaar waarin de keuring plaatsvindt.

Keuring onder het zadel (FIZO)
In het weekend waarin ook de jonge hengstenkeuring wordt gehouden wordt tevens de mogelijkheid  geboden om deel te nemen aan een erkende FIZO-keuring onder het zadel. Deelname staat open voor hengsten, merries en ruinen vanaf 5 jaar. Deze keuring onder het zadel vindt uitsluitend plaats bij een voldoende deelnemersaantal.

Try-out keuring
Tevens bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Try-out keuring".
Wat is een Try-out keurng? Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO keuring blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar in Worldfengur. Vandaar dat ook dit jaar de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Try-out’ keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden – hierbij geldt géén leeftijdseis - worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Try-out keuring dient voorafgaand aan de keuring te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden. Wel bestaat de mogelijkheid om tot drie dagen voorafgaand aan de keuring nog tussen een van beide vormen te switchen.

Goedkeuringsnorm onder het zadel gekeurde hengsten
In 2016 treedt ten opzichte van eerdere jaren geen wijziging op in de absolute goedkeuringsnorm voor hengsten onder het zadel. Bij een eindtotaal van 7,75 (gemiddelde van exterieur en verrichtingen) is een hengst, mits deze aan alle overige verplichtingen heeft voldaan, voor het leven goedgekeurd.

Nadere eisen voor goedkeuring van hengsten vijf jaar en ouder
Hengsten van vijf jaar en ouder moeten - om voor de dekdienst te kunnen worden goedgekeurd - op een FIZO-keuring in Nederland of het buitenland onder het zadel worden beoordeeld.

Goedkeuring (inclusief afgifte bijbehorende dekpapieren) en opname - voor zover het de FIZO keuring betreft - van de resultaten in WorldFengur vindt pas plaats wanneer de hengst aan het verplichte sperma- en spatonderzoek heeft deelgenomen (en aan de gestelde eisen voldoet).

DNA verificatie
Van alle aan de jonge HK en FIZO keuring deelnemende hengsten moet vóór deelname aan de keuring het DNA zowel voor wat betreft vader als moeder officieel zijn geverifieerd; dit gebeurt op initiatief en kosten van de eigenaar. Nadere informatie hierover kan het Stamboekbureau verstrekken. Dit kan de nodige tijd in beslag nemen, begin er dus op tijd mee.

Vaccinatieregels
Ook in 2016 geldt dat voor alle keuringen de verplichting geldt dat de paarden zijn geënt volgens de NSIJP (en FEIF) vaccinatieregels zoals gepubliceerd op de NSIJP website.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt:

* hengst onder het zadel € 170,00
* merries/ruinen onder het zadel € 85,00
* drie- of vierjarige hengst aan de hand € 85,00
* Try-out keuring € 80,00

Voor hengsten is een box verplicht.

Impressie van het Fokkerij Event (11 oktober) 2015

Aansluitend aan de NSIJP Brainstorm kaderochtend, vond vandaag - alweer voor de 7e keer - het NSIJP Fokkerij ...Event plaats; dit keer in een ietsje afgeslankte vorm en ook op een andere - doch eveneens - prima locatie in het Hippisch Centrum Noordoostpolder in Emmeloord; 5 hengstveulens en 3 merrieveulens (van de 14 in totaal) hadden de weg naar Emmeloord gevonden en waren uit alle hoeken van het land aangereisd om zich met elkaar te meten, nadat zij alle zich met een score van 7,90 of hoger gekwalificeerd hadden op een van de regionale Veulenkeuringen.

 

Bij de merrieveulens werd de volgorde door de jury als volgt vastgesteld. De 3e plaats was voor de wildkleur zwarte Rás van 't Ilperveld (V: Djákni frá Flagbjarnartholti), gefokt door Jaap en Yvonne Groven, een energiek merrieveulen met goede gangenverdeling en duidelijke 5 gangenaanleg;

2e plaats was voor de nog jonge vosbonte Ástrós frá Lyngheiði (V: Fylkir frá Lyngheiði), gefokt door Tanja en Sytske Casimir, een harmonieus gebouwd, dapper merrieveulen met een goede oprichting, veel laterale aanleg en taktzuivere tölt en de 1e plaats bij de merrieveulens werd behaald door de grote, bruine langgelijnde Díva van t Slingerbos (V: Dívar från Lindnås), gefokt door Tim van den Akker die een verende draf liet zien, tölt in de overgangen en zich coöperatief toonde.

Bij de hengstveulens ging de oorspronkelijk volgorde wat meer op de schop dan bij de merrieveulens; als 5e eindigde de energieke, ruim dravende Blástur frá Vefgrund (V: Bliðfari frá Vefgrund) gefokt door Marieke Weber en Bert van der Zalm

en als 4e de elegante, goed opgerichte en zelfstandige Einar frá Hesthúsi Metz (V: Ægir frá Móbergi) gefokt door Kaarina en Anne Metz.

Op de derde plek nestelde zich Sigar van Nieuw Bijstervelt (V: Djákni frá Flagbjarnarholti), gefokt door Linda Boekesteijn, die er zelf helaas niet bij kon zijn vandaag. Sigar werd door de jury bestaande uit Tom Buijtelaar en Bram van Steen beoordeeld als een harmonieus gebouwd hengstveulen met een krachtig fundament.

De tweede plek was voor de wildkleur zwarte Valleri van 't Ilperveld, gefokt door Jaap en Yvonne Groven, eveneens uit de hengst Djákni frá Flagbjarnarholti. Een veulen met goede reacties, een goede gangenverdeling en een duidelijke vijfgangen aanleg.

De eerste plek bij de hengstveulens was voor Alfari frá Álftakoti (V: Keilir frá Miðsitju), gefokt door Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen, een zelfbewust en zelfstandig, harmonieus gebouwd hengstveulen met een ruime en snelle draf, die ook tölt in de overgangen toonde.

Voor alle deelnemende veulens was er een - zoals elk jaar - door Venus van Asperen gemaakt tegeltje met de naam van het veulen, roze voor de merrietjes en blauw voor de hengstveulens, voor de drie hoogst beoordeelde veulens een bon met korting voor een veulenkeuring in de komende twee jaar en voor de moeders van de winnaar in elke categorie bovendien een prachtige en altijd zeer gewaardeerde hooikrans met worteltjes en appeltjes gemaakt door Irma Haddink.

Later op de dag werd door de jury een keuze gemaakt tussen het hoogst beoordeelde merrieveulen en het hoogst beoordeelde hengstveulen voor de felbegeerde titel van dagkampioen, waaraan ook een enorme wisselbeker is verbonden, ter beschikking gesteld door voormalige regionale rijvereniging "Maas en Peel". Thomas Hoogenboom en Sophia Philipsen bleken de bijzonder dolgelukkige fokkers met hun hengstveulen Álfari, die deze prestigieuze prijs, die echt een dressoir tot leven doet komen, een jaar lang mee naar huis mogen nemen.

De publiekslievelingsprijs ging echter naar de pittige Ástrós frá Lyngheiði die vooral het publiek wist te bekoren met haar parmantige en expressieve optreden en snelle tölt.

Tijdens het Fokkerij Event werd ook de uitslag van de Fotowedstrijd bekend gemaakt; de foto die komende twee jaar de boekjes van Veulen- en Merriekeuringen en het Fokkerij Event siert is - voor de tweede keer op rij - gemaakt door Vera van Praag Sigaar; die een heel bijzonder moment wist vast te leggen in een prachtige foto. Alle deelnemers aan het Fokkerij Event krijgen bovendien een mok met deze nieuwe foto als aandenken mee. Voor de inzenders van de foto's voor de fotowedstrijd is er bovendien een eigen - persoonlijke - mok beschikbaar met een van de eigen ingezonden foto's daarop afgebeeld. Alle ingezonden foto's zijn bovendien in kleur afgedrukt in het boekje van het Fokkerij Event.

Aansluitend werd door Annechien Wijnbergh ook dit jaar - voor het derde achtereenvolgende jaar - aandacht gevraagd voor het door haar geïnitieerde Project Timeline, dat gedurende een periode van 8 jaar een aantal veulens zal volgen. Heel bijzonder om na die periode van 8 jaar te gaan zien wat er is geworden van de veulens die over de afgelopen drie en daaraanvolgende jaren zullen hebben deelgenomen aan dit project.

Vervolgens kwam in de baan de stoere, donkerbruine Strákur van Lakenstein (2007), (V: Gári frá Auðholtshjáleigu) gefokt, zelf opgeleid en vandaag ook onder het zadel voorgesteld door Serina Geurtsen. Strákur werd op de recente najaarskeuring in Exloo voorgebracht door Guðmundur Björgvinsson en behaalde een mooie 8,04 voor het exterieur - 8,05 voor de verrichtingen, eindresultaat 8,04 en is daarmee de hoogst beoordeelde Nederlands gefokte hengst van dit jaar, hetgeen Serina een sjerp, de felbegeerde mok en een gratis deelname aan een keuring onder het zadel opleverde.

Hoogst gekeurde, Nederlands gefokte merrie van dit jaar - maar niet aanwezig op het Fokkerij Event -was overigens de door Robert Verzuu gefokte India II van de Waaldijk (M. Þokka van de Waaldijk), die tijdens de keuring in juni in Exloo - onder het zadel van Andreas Trappe - een mooie 8,05 als eindresultaat wist te behalen.

Beste NL gefokte vierganger in de sport werd dit jaar maar liefst voor de 3e keer op rij de door Arnout Bakker en Anne van der Burgt gefokte, schimmelbonte Bjartur frá Aquadraat (V: Ari frá Árbakka); helaas bleek Bjartur met zijn vaste ruiter Yoni Blom onverwachts niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen en is de rozet, beker en de voucher voor een gratis deelname aan de NK 2016 overhandigd aan een - terecht - zeer trotse Arnout Bakker.

Was hij vorig jaar al hoogst gekeurde NL gefokte hengst, dit jaar is ie door zijn vaste ruiter Tom Buijtelaar ook echt serieus uitgebracht in de sport en prompt werd Hausti van 't Groote Veld (2007), (V: Jarl frá Miðkrika) gefokt door Livien Eversen en Joop Oostindiër, dit jaar beste NL gefokte vijfganger in de sport; Hausti behaalde al een 6,47 in de F2 en meldde zich vervolgens verdienstelijk in de F1. Tom heeft grootse plannen en we gaan de komende jaren vast nog meer van deze combinatie horen. Eva Beun overhandigde Tom de door haar ter beschikking gestelde wisselprijs en daarnaast was er ook voor Tom en Hausti een rozet, een soortgelijke voucher en natuurlijk de mok.

De VIT, de vereniging van trainers en instructeurs, heeft dit jaar een nieuwe prijs in het leven geroepen en wel die van Ruiter van het Jaar; voorzitter van de VIT Maartje de Haan lichtte toe wat de achtergrond van deze prijs was en overhandigde een indrukwekkende, blauwglazen prijs aan de allereerste, volstrekt verbouwereerde "ruiter van het jaar" Silke Kosse, die door de gezamenlijke VIT trainers voor deze prestigieuze prijs werd genomineerd.

Na 9 maal NK Vijfgangen te zijn geweest met Gimsteinn zette Jaap Groven zijn zegetocht dit jaar voort met de door Jaap en Yvonne op IJsland gefokte Djákni frá Flagbjarnarholti, 2007 (V: Alfasteinn frá Selfossi) en wist ook met hem de F1 op het NK te winnen. Omdat Djákni in het buitenland is geboren, kan hij niet gelden als NL gefokt en ook niet voor NL worden uitgezonden naar de Fokkerij op de WK; door Nederlandse fokkers wordt echter meer en meer gefokt op IJsland en daar kunnen dus hele goede sport en/of fokpaarden uit voort komen; vandaar dat er dit jaar een nieuwe wisselprijs in het leven is geroepen, speciaal voor de fokproducten van Nederlands fokkers in het buitenland, de Dutch Breeders Abroad en Jaap en Yvonne hadden de eer om deze prijs (naast een rozet, een voucher én de mok) voor het eerst te winnen met hun hengst Djákni van wie overigens ook drie veulens op het Fokkerij Event vertegenwoordigd waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarmee kwam een einde aan het Fokkerij Event 2015, een - dankzij de inzet van de als altijd onmisbare vrijwilligers - ook dit keer weer goed verlopen evenement in een goede sfeer met een heel leuk aantal bezoekers. Rest mij nog alle fokkers, eigenaren en voorbrengers te bedanken voor hun bereidheid om met veulens, moeders en hengsten de moeite te nemen om naar het evenement af te reizen en daar acte de presence te geven; zonder hun inzet geen Fokkerij Event!

Al deze prachtige foto’s zijn gemaakt door Krijn Buijtelaar!

 

Kort verslag van de Veulen- en Merrie in Den Ilp op 26 september

Juryleden Alex Conrad, Tom Buijtelaar en Bram van Steen hebben op deze drukst bezochte keuring van dit keuringsseizoen niet minder dan 18 veulens (8 merrietjes en 10 hengstjes) en daarnaast nog 4 van hun moeders beoordeeld.

Onder deze veulens maar liefst 7 veulens met dezelfde vader, namelijk de 8-jarige, wildkleurzwarte Djákni frá Flagbjarnarholti (V: Álfasteinn frá Selfossi), in 2014 onder het zadel gekeurd m...et een eindresultaat van 8,08. Een dergelijk aantal nakomelingen van dezelfde hengst geeft al snel een duidelijk beeld op welke punten de betreffende hengst echt een stempel drukt en in dit geval was dat met name te vinden in het specifieke gebruik, maar ook de vorm van de achterhand, het beschikken over veel makkelijke, taktzuivere tölt en ook hadden vrijwel alle veulens een opvallend volle staart. Overigens werden er bovendien nog vier veulens getoond (Rás, Valleri, Nædingur en Sprækur, allen met als vader Djákni) die telkens afstamden van een dochter van de merrie Njála frá Bakkakoti (1993), die zelf bovendien ook nog een veulen (Nótintáta) van Djákni bij de voet had. Zes veulens, waaronder vier van Djákni frá Flagbjarnarholti , werden beoordeeld met een 7,90 of hoger en ontvingen een uitnodiging voor het Fokkerij Event dat op 11 oktober a.s. zal plaatsvinden in Emmeloord.

Hierbij een selectie uit de door Lodewijk Boellaard gemaakte foto's van de veulens die werden beoordeeld met een 7,90 of hoger, vier hengst- en twee merrieveulens.

Hoogst beoordeeld hengstveulen werd met een 7,96 (int. 7,90 - ext. 8,10 - verr. 7,90) de wildkleurbruine Sigar van Nieuw Bijstervelt, gefokt door Linda Boekesteijn uit de hengst Djákni frá Flagbjarnarholti en het hoogst beoordeelde merrieveulen was met een score van 8,02 (int. 8,10 - ext. 8,00 - verr. 8,00) de wildkleurbruine Sýr frá Skoti V: Hnokki frá Fellskoti, gefokt door stoeterij frá Skoti.


De wildkleurige veulens waren op deze keuring overigens veruit in de meerderheid. Van de beoordeelde merries aan de hand behaalde de door stoeterij fra Skoti gefokte 5 jarige schimmelmerrie Wylers Snörp frá Skoti hier de hoogste score van 7,82 (int. 7,90 - ext. 7,80 - verr. 7,80). Met dank aan Lodewijk Boellaard voor de mooie foto's.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar frá Hesthúsi Metz, V: Ægir frá Moberg x M: Sólrós frá Oddholi; eindresultaat 7,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactie met de internationale jury, Hrafna-Floki frá Hesthúsi Metz (7,88) komt even buurten...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rás van 't Ilperveld, V: Djákni frá Flagbjarnarholti x M: Rák frá Ilper Skák; eindresultaat 7,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprækur frá Votlendi, V: Djákni frá Flagbjarnarholti x M: Náttrun van 't Ilperveld; eindresultaat 7,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valleri van 't Ilperveld, V: Djákni frá Flagbjarnarholti x M: Vófa frá Ilper Skák; eindresultaat 7,92

 

 

 

 

 

 

 

Extra FIZO keuring in september!

Op 11 en 12 september vindt dit jaar een extra FIZO keuring plaats op het Hippisch Centrum in Exloo. Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een "Futurity FIZO".

Wat is een Futurity FIZO?
Het goed rijden van keuringen is niet eenvoudig en vergt behoorlijk wat ervaring en oefening, soms is nog niet helemaal duidelijk of een paard wel helemaal ‘klaar’ is voor een keuring en soms wil een fokker of trainer eerst eens een indicatie hebben alvorens het paard voor te stellen op een échte keuring, de punten van een FIZO blijven namelijk altijd zichtbaar en oproepbaar. Vandaar dat dit keer de mogelijkheid wordt geboden van een ‘Futurity’keuring; de binnen dit concept voor te stellen paarden worden volledig voorgesteld en beoordeeld als tijdens een gewone FIZO keuring, door een officieel internationaal FIZO juryteam, maar de beoordeling komt uitsluitend op papier (voor de trainer–fokker- eigenaar) en wordt níet ingevoerd in Worldfengur.

De keuze voor deelname aan ofwel FIZO keuring, ofwel Futurity FIZO dient tevoren te worden gemaakt en kan niet tussentijds of naderhand gewijzigd worden.

Inschrijven kan vanaf heden; klik hier voor het inschrijfformulier

 

Tijdschema Keuring onder het zadel, tevens WK selectiekeuring 20-21 juni

Hippisch Centrum Exloo

Het tijdschema voor de keuring onder het zadel van 20-21 juni is als volgt:

Zaterdag 20 juni
             

11.00 uur         Meten    (9 merries)      

13.00 uur        Exterieur                    

13.00 uur          merries -  2009                - 1- 3

13.30 uur          merrie   -  2010                - 4

13.40 uur          merries -  2008 and older  - 5-9

 

15.30 uur        Verrichtingen

15.30 uur          merries /mares 2009                -  1- 3

16.00 uur          merries /mares 2010                -  4

16.10 uur          merries / mares 2008 and older -  5-9 (-/-7)

17.15 uur          Jury is beschikbaar voor informatie-uitwisseling en vragen

           

Zondag 21 juni

10.00 uur          2e ronde rijeigenschappen 3-4 groepen

11.00 uur          prijsuitreiking / (evt.) bekendmaking fokkerijpaarden voor WK 2015

                 

STARTVOLGORDE

Merries 2009

1

Álfadís van ’t Slingerbos

Mark Timmerman

2

Gletting vom Lindenhof

Marieke Ensing

3

Kylja frá Lukkustöðum

Erik Spee

 

Merrie 2010

4

Herdís van ’t  Slingerbos

Stella Timmerman

 

Merries < 2008

5

Talía frá Feti

Noortje Grégoire

6

Wylers Óskadís frá Aquadraat

Ellen Meesters

7

Diljá frá Nýttland             -> exterieur

Arjen Heerma

8

India II van de Waaldijk

Andreas Trappe

9

Lukka frá Vinnustofu

Noortje Grégoire