slideshow 1

Begrazing/Opfok

Begrazingen: Gun uw paard een goede opvoeding

de 1e dag na de inscharing: voor pampus!
1e dag na inscharing GP: voor pampus!
Markiezaat 2008
Markiezaat 2008
Junner Koeland
Junner Koeland

Noodzaak?
Veel mensen die IJslandse paarden zijn gaan houden hebben al gauw twee paarden. (Het toppunt van zelfbeheersing is immers het bezit van één paard, nietwaar?) Als daar nu ook nog een leuke merrie bij zit, dan ontstaat al gauw de drang haar te laten dekken door een nog mooiere hengst. Keuringen worden bezocht, BLUP-waarden worden bekeken, kosten nog moeite worden gespaard. Na elf maanden wordt het veulen geboren dat ongetwijfeld het mooiste aller tijden is. Moeder en kind dartelen vrolijk door de wei hetgeen een lust voor het oog is. De wei is groot genoeg, dus moet het veulen wel een prachtige toekomst tegemoet gaan. Het is bij paarden echter niet anders dan bij mensen, de sociale omgeving en een goede opvoeding in de jonge jaren zijn hele belangrijke factoren voor de ontwikkeling van het paard. Het thuis is de wei opgegroeide veulen kan zich snel gaan gedragen als het bekende verwende kind. Dus hoe leuk het allemaal ook is, je mag het je paard -en jezelf!- eigenlijk niet aandoen. Een paard hoort in een kudde op te groeien en daar te leren hoe het zich moet gedragen.
 
Daarom biedt het NSIJP haar leden de mogelijkheid jonge paarden tot hun derde jaar in kuddeverband te laten opgroeien. Bovendien krijgen ze dan veel beweging en worden gehard door het onder alle omstandigheden buiten zijn.
 
Bent u nieuwsgierig geworden na het lezen van bovenstaande tekst? Wilt u nog meer weten over beheer en toezicht en de manier waarop wij wormen te lijf gaan en uiteraard is de prijs ook belangrijk, kijk dan bij de FAQ. Daarin leest u ook de voorwaarden waaraan het veulen ten tijde van de inscharing moet voldoen.
Heeft u nogmeer vragen, dan kunt u deze stellen aan de Werkgroep begrazingen van het NSIJP via het contactformulier .

Wijziging Secretariaat Werkgroep Begrazingen!

Woudrichem, 2-9-2015
Bron: 
Secretaris Werkgroep Begrazingen

Er vindt momenteel een wijziging plaats m.b.t. het secretariaat van de Werkgroep Begrazingen.

Medio september wordt het secretariaat én de administratie m.b.t. de financiën overgenomen door het Stamboekbureau. Zie de volgende IJP voor meer informatie. 

De diverse formulieren zijn/zullen z.s.m. worden aangepast.

 

Inschrijven begrazing

Merries op de Groesplaat in het buikhoge gras!
Merries op de Groesplaat in het buikhoge gras!
Markiezaat
Kennis maken op 't Markiezaat

Spelregels inschrijving. Als u zeker wilt zijn van een plekje in het gebied van uw voorkeur, schrijf uw veulen dan direct in. Meer informatie staat op het inschrijfformulier, u vindt het ook onder het kopje formulieren. De inschrijving wordt na ontvangst van het inschrijfgeld bevestigd. Indien u na 2 weken niets heeft vernomen (omdat het emailadres bv. niet goed leesbaar is) neem dan contact op met het stamboekbureau via het contactformulier.

De spelregels m.b.t. het inschrijven (en het inschrijven op de wachtlijst) zijn als volgt:

Vul het inschrijfformulier in en stuur dit naar het stamboekbureau, het adres staat op het formulier, let op, dit adres is per 1-9-2015 gewijzigd. Belangrijk is ook meteen het inschrijfgeld over te maken, want de datum van ontvangst van het inschrijfgeld bepaald de volgorde van inschrijving (zie ook de Algemene voorwaarden). (Voorkeur voor een gebied geeft geen rechten, als er geen plaats meer is in het gebied van de voorkeur, schuiven de veulens automatisch door naar een van de andere gebieden, dit zoveel mogelijk in overleg met de eigenaar).

Met ingang van het seizoen 2016-2017 bedraagt de jaarvergoeding € 400,00, daar worden de paarden 4x voor bekapt, 4x ontwormd en 1x geent (per jaar). De werkgroep behoudt zich het recht inschrijvingen te weigeren. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.

Werkgroep begrazingen

Wie zijn wij, wat kunt u van ons verwachten én wat verwachten wij van u? 

De werkgroep begrazingen, onderdeel van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, bestaat uit een groep vrijwilligers met hart voor (IJslandse)paarden. De werkgroep wordt gevormd door Pieter Parel (voorzitter), Jacqueline van Groningen (secretaris) en Johan van der Meijden (penningmeester). Daarnaast is Drs Suzanne Brons als adviseur verbonden aan de werkgroep,  Suzanne is de vaste dierenarts van de Groesplaat. De Werkgroep is er voor de leden van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden.

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep heeft een 5-tal begrazingsgebieden in beheer van Staatsbosbeheer en van Brabantslandschap.
  • Pieter Parel is de voorzitter. Hij onderhoudt de contacten met Staatsbosbeheer en Brabantslandschap, dit in de vorm van overeenkomsten die jaarlijks opnieuw worden gesloten. Tevens worden de jaarlijks terugkerende vergaderingen met Staatsbosbeheer, Brabantslandschap en de beheerders door Pieter belegd en geleid. Pieter is onder andere ook aanspreekpunt en contactpersoon bij calamiteiten. Ook maakt Pieter het jaarverslag ten behoeve van het bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden.
  • Jacqueline van Groningen is de secretaris. Zij legt na 15 jaar in september 2015 haar taak neer. De werkzaamheden worden overgenomen door het Stamboekbureau. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: ouderhouden van de contacten met de eigenaren van de in te scharen veulens, verstrekken van informatie, regelen van de inschrijvingen, overeenkomsten aan gaan met de eigenaren en het verdelen van de aangemelde veulens over de diverse gebieden. Ook de functie van penningmeester wordt door het Stamboekbureau overgenomen, die werkzaamheden bestaan o.a. uit: het behartigen van alle overige financiële zaken, maken van de jaarrekening en de begroting ten behoeve van het bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden, bewaken van de tijdige betaling van de door de werkgroep verzonden facturen, tevens het verzorgen van de betaling van de diverse rekeningen die de werkgroep ontvangt.
  • Johan van der Meijden is penningmeester. Hij behartigt alle overige financiële zaken, maakt de jaarrekening en de begroting ten behoeve van het bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden. Hij bewaakt de tijdige betaling van de door de werkgroep verzonden facturen. Tevens verzorgt hij de betaling van de diverse rekeningen die de werkgroep ontvangt.
  • Hettie IJff is beheeder van het merriegebied Leudal bij Neer, op de grens van Brabant en Limburg. Zij wordt geassisteerd door Wilma Dirix.
  • Jacqueline van Groningen is ook beheerder van het merriegebied Groesplaat tussen Sleeuwijk en Woudrichem ten zuiden van Gorinchem, in oktober 2015 stopt zij daar ook mee. Vanaf 2014 is ook Joyce Middendorp beheerder van de Groesplaat. Mirella Bast zal samen met Joyce het beheer op de Groesplaat overnemen. Zij controleren om de week en vangen elkaars afwezgheid op.
  • Hugo Mos is beheerder van het hengstengebied De Lokker bij Sprundel, ruim gezien tussen Breda en Roosendaal.
  • Koen Elshout is beheerder van het hengstengebied Markiezaat bij Bergen op Zoom, tegen de grens van Zeeland.
  • Annechien Wijnbergh en Venus van Asperen zijn de beheerders van hengstengebied Junner Koeland bij Ommen. Zij worden geassisteerd door Henk de Lange.

Hoe gaat het er aan toe in die gebieden?

Per gebied controleert de beheerder (zie hiervoor) minimaal één maal per week de kudde. De praktijk leert dat de kudde minstens 2 maal per week wordt bezocht. In enkele gebieden zijn de beheerders zelfs dagelijks in verband met hun werk. Zo werkt de beheerder van de Markiezaat en de beheerder van De Lokker bij Brabantslandschap en is daardoor vaak in het gebied aanwezig. De ass. beheerder van het Junner Koeland heeft in de zomer in het gebied koeien lopen die hij dagelijks bezoekt. De beheerder van de Groesplaat woont aan de dijk die langs het gebied loopt en kan de kudde vaak natellen. Ook de terreineigenaren, Staatsbosbeheer en Brabantslandschap, controleren wekelijks de gebieden op afrastering, tellen ook de paarden en dergelijke. Beheerders en terreineigenaren waarschuwen elkaar indien van toepassing bijvoorbeeld als een afrastering hersteld moet worden. De gebieden Junner Koeland, De Lokker en Markiezaat zijn niet vrij toegankelijk. Dat heeft voor én nadelen. De vele natuurliefhebbers die op de Groesplaat wandelen waarschuwen namelijk de beheerder ook bij bijzonderheden. De beheerder heeft haar telefoonnummer aan diverse mensen gegeven die zij regelmatig tegenkomt.

Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

We verwachten van de beheerders dat zij wekelijks de kudde controleren. Bij calamiteiten wordt, indien de situatie dat toestaat, de eigenaar gewaarschuwd. Wanneer dat niet verantwoord is neemt de beheerder, in overleg met de dierenarts een beslissing. Het belang van het paard staat hierbij altijd centraal. Bij overlijden wordt Pieter Parel direct geïnformeerd door de beheerder. Pieter neemt vervolgens contact op met de eigenaar.

De kosten van een dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar. Ook extra kosten die hieruit voortvloeien worden gedeclareerd bij de eigenaar. Bij overlijden van het paard tijdens de inschaarperiode is de werkgroep gerechtigd sectie te laten verrichten op het paard om, in belang van de andere dieren, de doodsoorzaak nader te onderzoeken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgroep. De jaarvergoeding wordt in zo’n geval gerestitueerd. Het verzorgen, transport en stallen van een ziek paard valt niet onder de taak van de beheerder. Indien nodig kan de eigenaar een (ziek) paard op komen halen of het paard (op kosten van de eigenaar) ergens anders onder brengen en laten verzorgen. Wanneer het zieke paard weer hersteld is, kan het weer worden ingeschaard. Tussentijds in- en uitscharen moet overigens zoveel mogelijk worden vermeden. Rust in de kudde is immers belangrijk. De beheerder zorgt ervoor dat de paarden worden geënt en ontwormd (Equest, Equimextin en Equest Pramox) en dat ze regelmatig bekapt (per gebied een vaste hoefsmid) worden (indien nodig met hulp van enkele eigenaren, dit verloopt bij toerbeurt). Wanneer een eigenaar de beheerder opdracht geeft een dierenarts te raadplegen, is de rekening voor die betreffende eigenaar. Dit geldt ook indien het de gehele kudde betreft. Onze stelling is dat de beheerders inmiddels zoveel ervaring hebben dat zij zelf weten wanneer een dierenarts geraadpleegd moet worden. Natuurlijk is advies c.q. overleg altijd mogelijk, gewenst zelfs. Wij zijn er voor de leden van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden. Wanneer er niet voldoende veulens in de gebieden lopen (Staatsbosbeheer en Brabantslandschap verwachten een minimum aantal paarden van ons) zullen wij de gebieden kwijt raken. U als lid van Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden kunt dit helpen voorkomen. Voor maar € 400,00 per jaar kunt u uw veulen bij ons inscharen. Help ons de gebieden jaarlijks vol te krijgen. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar de secretaris. Het telefoonnummer van de secretaris staat vermeld in de colofon van IJslandse Paarden. Zijn er vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via het contactformulier. Wij gaan er van uit dat, wat je ook doet, het altijd beter kan. Meedenken op een constructieve manier wordt dan ook op prijs gesteld!