slideshow 1

Informatie en aanmelding

Aanmelding

Voorafgaand aan elke nieuwe leergang vindt een intakeprocedure plaats.

Aanmelding daarvoor geschiedt door insturen van motivatiebrief, relevant CV en ingevulde zelfevaluatielijst.

De procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een breed georiënteerde theoretische test op algemene paardenkennis.
  • Een rijeenheid van een meegebracht paard, representatief voor het niveau van de ruiter.
  • Motivatiegesprek met assessoren.

Op grond van deze drie onderdelen, de motivatiebrief, relevant CV en ingevulde zelfevaluatielijst wordt de mogelijkheid van toelating beoordeeld , en een advies gegeven over mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Het algemene e-mailadres van de Educatiecommissie is educie.nsijp@gmail.com en wordt beheerd door Bert van der Zalm.

Verdere informatie met betrekking tot de leergangen kan worden verkregen worden bij een van onderstaande personen: