slideshow 1

Jaarverslagen en beleidsplannen

Concept Meerjaren Beleidsplan NSIJP 2013

Tijdens de klankbordbijeenkomst van 7 september j.l. is het concept Beleidsplan (zie bijlage) besproken met de aanwezige leden. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u hier terugvinden.

Het is de bedoeling om het concept meerjaren beleidsplan in de Ledenraadsvergadering van 22 november a.s. definitief vast te stellen.Tot en met donderdag 7 november a.s. bestaat voor NSIJP leden nog de mogelijkheid om suggesties ter aanvullling of wijziging van het plan in te dienen; dat kan uitsluitend via bestuur@nsijp.nl.

 

.

Jaarverslagen 2011 en beleidsplannen 2012

Bron: 
bestuur

Bijgaand alle jaarverslagen van 2011 en de beleidsplannen voor 2012.