slideshow 1

Organisaties

VIT Vereniging van Trainers en Instructeurs

Foto: Henk Peterse
VIT-leden zijn erkende instructeurs/trainers die zijn opgeleid om IJslandse paarden te trainen en les te geven aan IJslanderruiters. Het stamboek NSIJP heeft hiervoor samen met Helicon (‘Deurne’) een opleidingstraject opgezet. Deze trainers/instructeurs zijn erkend door het NSIJP en de overkoepelende internationale IJslandervereniging, de FEIF.
De VIT kent vier niveaus leden:
  • trainer/instructeur A (het hoogste niveau)
  • trainer/instructeur B
  • trainer/instructeur C
  • trainer/instructeur basis
logo VITWat kun je van leden van de VIT verwachten
Leden van de VIT hebben aangetoond te beschikken over kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn om paarden te trainen en les te geven.
Kennis: onder andere over IJslandsepaarden in het algemeen. Kennis over gebreken en ziekte en kennis over harnachement.
Vaardigheden: in het rijden van paarden in trainingsverband en in wedstrijden en vaardigheden in het geven van lessen.
Houdingsaspecten: zoals het omgaan met klanten en het hebben van een collegiale opstelling. Het kennen van eigen grenzen en daar niet buiten gaan.
  • Leden van de VIT nemen gegarandeerd deel aan na- en bijscholing en zijn daardoor op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor het trainen van paarden of het geven van lessen.
  • Leden van de VIT zijn verplicht verzekerd tegen de risico’s van het trainen van paarden of het geven van lessen dekt.
  • Leden van de VIT zijn in het bezit van een geldig diploma bedrijfshulpverlening en hebben kennis van de veiligheidsaspecten die betrekking hebben op rijden en lesgeven.
  • Leden van de VIT spreken dezelfde taal als het over rijden en trainen van paarden gaat maar hebben wel elk hun eigen stijl.
  • Leden van de VIT gaan uit van dierenwelzijn en houden rekening met de mogelijkheden en de aanleg van het paard.

Meer informatie en de leden van de VIT kunt u vinden op de website van de VIT

Overige organisaties

   FEI (Fédération Equestre Internationale)
 FEIF  FEIF

VIT

Vereniging van Trainers & Instructeurs
 PVE  PVE (Produktschappen Vee, Vlees en Eieren)
 VWA  Voedsel en Waren Autoriteit

SRP

Sectorraad Paarden