slideshow 1

Begrazing nieuws / Actueel

Mededeling vanuit de Werkgroep Begrazingen omtrent De Lokker

Een aantal weken geleden hebben wij de eigenaren gevraagd om hun paard(en) op te halen uit het begrazingsgebied De Lokker. Er waren kort na elkaar drie paarden ziek geworden met verschijnselen van koliek. Op het laatste paard is kort na overlijden sectie verricht op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De bevindingen van de sectie wijzen op grass-sickness. De precieze oorzaak van deze ziekte is niet bekend, er zijn alleen sterke vermoedens.
Omdat wij de gezondheid van de paarden niet in gevaar willen brengen heeft de Werkgroep Begrazing  besloten, mede op advies van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht, om de paarden niet terug te laten keren in het gebied.

Mededeling vanuit de Werkgroep Begrazingen

In NSIJP hengstenbegrazing De Lokker is recent een tweetal paarden ziek geworden, waarbij als mogelijke diagnose “grass sickness” werd vastgesteld. Dit is een zeldzame, maar wel ernstige – dikwijls fatale – ziekte die gelukkig niet besmettelijk is. De oorzaak van deze ziekte is nog niet helemaal duidelijk. Omdat echter wel duidelijk is dat - als er inderdaad sprake zou zijn van deze aandoening - een en ander samenhangt met het gebied waarin de paarden lopen, is besloten dat alle daarin ingeschaarde paarden per omgaande uit de Lokker moeten worden opgehaald. Alle eigenaren zijn inmiddels uiteraard persoonlijk geïnformeerd.

Wijziging Secretariaat Werkgroep Begrazingen!

Woudrichem, 2-9-2015
Bron: 
Secretaris Werkgroep Begrazingen

Er vindt momenteel een wijziging plaats m.b.t. het secretariaat van de Werkgroep Begrazingen.

Medio september wordt het secretariaat én de administratie m.b.t. de financiën overgenomen door het Stamboekbureau. Zie de volgende IJP voor meer informatie. 

De diverse formulieren zijn/zullen z.s.m. worden aangepast.