slideshow 1

Recreatie

Regionale rijverenigingen

Nederland telt zes regionale rijverenigingen voor IJslandse paarden. Het zijn zelfstandige verenigingen die officieel geen binding hebben met het NSIJP, maar in de praktijk is er veel samenwerking. Veel IJslanderruiters zijn lid van zowel het NSIJP als van een regionale vereniging.
Doel van de regionale rijverenigingen is het aanbieden van gezamenlijke activiteiten voor hun leden: cursussen, gezamenlijke ritten, lezingen, een spelletjesdag voor de jeugd of wedstrijden. De meeste verenigingen organiseren een of twee keer per jaar een regionale wedstrijd, alleen voor leden. Sommige nemen ook de organisatie van landelijke wedstrijden op zich. De verenigingen hebben eigen t-shirts en clubtruien, muismatten en andere artikelen met het logo van de vereniging. Enkele verenigingen beheren een kleine videotheek, waar leden tegen een kleine vergoeding videobanden kunnen lenen.
Nederland kent zes regionale rijverenigingen. Sommige hebben een periodiek dat vier tot zes keer per jaar uitkomt. Drie van deze verenigingen, Maas en Peel, Midgard en Strandlengja, hebben gekozen voor een vaste pagina in de IJslandse Paarden. De overige informatie komt via internet en e-mailnieuwsbrieven bij de leden.
 

Goede respons op enquête recreatie

Bron: 
Eva Beun
In de periode van begin augustus t/m 20 september hebben leden en niet leden van het NSIJP de mogelijkheid gehad de enquête met als onderwerp NSIJP en recreatie in te vullen. De enquete is nu gesloten en nu zullen de uitkomsten worden verwerkt. Informatie die we al wel kunnen geven is dat er in totaal 436 mensen de enquête hebben ingevuld. Hiervan was 89% vrouw (390) en 10% man (42).

 

De leeftijdsverdeling van de respondenten was:

 

1.      < 15 jr                    3              1%
 
2.      15 – 25 jr             49             11%
 
3.      25 – 35 jr             84             19%
 
4.      35 – 45 jr            108            25%
 
5.      45 – 55 jr            123            28%
 
6.      55 – 65 jr              61             14%
 
7.      >65 jr                      7              2%
 
 
Iedereen die de enquête heeft ingevuld, bedankt voor jullie tijd en bijdrage!
Verdere uitkomsten volgen zo spoedig mogelijk.

Stand van zaken rondom recreatie

Zoals al eerder aangegeven zal er een onderzoek plaats gaan vinden onder de leden van het NSIJP met betrekking tot recreatie om een beeld te krijgen wat vragen en wensen zijn en hoe deze het beste te vervullen zijn vanuit de vereniging en/of regionale verenigingen.

Tanja Casimir zal dit onderzoek leiden en terugkoppelen met de sportcommissaris.

Aangezien Tanja  ook betrokken is geweest bij de FEIF enquête over het ideale recreatie paard heeft het even op zich laten wachten.

Het streven is om uiterlijk 1 augustus een enquête te publiceren (via de NSIJP site).

Deze zal in te vullen zijn tot half september. Tegelijkertijd zullen bestuursleden van regionale verenigingen en anderen worden geïnterviewd.

Vervolgens zal in de ledenraadsvergadering een volledige terugkoppeling worden gedaan.

 

Wanneer er verdere ontwikkelingen zijn op het gebied van recreatie houden we jullie op de hoogte.

Enquête van de FEIF over het ideale recreatiepaard

Bron: 
www.feif.org

De FEIF houdt een enquête over het ideale recreatiepaard. Je kunt deze hier vinden en invullen.

Hestagaman

Hestagaman, de IJslandervereniging voor Noord-West Nederland, is in 1989 opgericht door een groepje enthousiaste IJslanderliefhebbers die de passie voor het IJslandse paard graag wilden delen met streekgenoten. Het eerste contact met het IJslandse paard is voor een groot aantal leden van deze groep opgedaan bij Manege Gladur van de familie Zaadnoordijk aan de Groeneweg in Bergen (NH), wat voor veel leden van de vereniging het geval is.

Hestagaman is zowel actief op het gebied van sport, jeugd als recreatie. Een van hun bekendste recreatieve activiteiten zijn de MEGA-strandritten die in de loop der jaren heen georganiseerd zijn.

Meer informatie vindt u op www.hestagaman.nl

Sunnanvindur

In Brabant is de vereniging Sunnanvindur (IJslands voor zuidenwind) actief. Zowel voor de recreatie als voor de sport worden het gehele jaar door diverse activiteiten georganiseerd. Voor veel IJslanderruiters is Sunnanvindur de manier om andere IJslanderruiters te ontmoeten. Sunnanvindur brengt de leden met elkaar in contact via het verenigingsblad “de Vindsvisir” (IJslands voor windwijzer).
 
Sunnanvindur is oprecht een vereniging voor en door leden. Wij organiseren allerlei activiteiten die betrekking hebben op het houden, rijden en fokken van ijslandse paarden. Zowel op recreatief nivo als voor de wedstrijdruiter bieden wij een interessant activiteitenprogramma. Met een enthousiaste club mensen wordt de activiteiten commissie gevuld. Eens per kwartaal verschijnt het verenigingsblad de Vindsvisir.
Door het bijwonen van activiteiten kunnen leden punten verdienen voor de titel "clubkampioen van het jaar".
Daarnaast reikt de vereniging jaarlijks een wisselprijs uit in gedachtenis aan het overleden erelid van de vereniging dhr. Melchior Janssen.
Sunnanvindur bestaat inmiddels 30 jaar en heeft over de 380 leden.
Meer informatie vindt u op www.sunnanvindur.nl.

Maas en Peel

De vereniging “IJslandse paardenvrienden Maas & Peel” is in 1992 opgericht door een groep mensen uit Limburg en Oost Brabant met als doelstelling samen te genieten van het IJslandse paard en samen de hobby met deze unieke gangenpaarden verder uit te bouwen.
De vereniging telt een honderdtal leden verspreid over een gebied dat zich globaal uitstrekt van Maastricht tot Nijmegen. Enkele leden komen uit Duitsland, nog weer andere wonen elders in het land. “Maas en Peel” telt professionele ruiters met serieuze wedstrijdambities, zelfs met ervaring op het Wereldkampioenschap IJslandse Paarden, maar vooral ook veel recreatieruiters die ervan genieten met hun paarden de natuur in te trekken die in de Maasregio zo overvloedig is te vinden.
 
De vereniging is een contactpunt tussen de ruiters en wil bijdragen aan het plezier dat men beleeft aan het IJslandse Paard door evenementen te organiseren op velerlei vlak. Op dit moment staan de volgende activiteiten op de jaarkalender van de vereniging:

    * Indoor wedstrijd vroeg in het voorjaar om de winterkou uit de spieren te rijden
    * Themamiddagen en lessen naast en op het paard voor een goede theoretische onderbouw
    * Buitenritten waar men IJslandse paardenvrienden kan maken en ontmoeten
    * Veulenkeuring waar men de nieuwe aanwinst kan voorstellen (in samenwerking met NSIJP)

Voor meer informatie, zie www.maasenpeel.com of benader het bestuur van de vereniging via het e-mail adres secretaris@maasenpeel.com.

Strandlengja

Strandlengja, de jongste regionale IJslander vereniging van Nederland, viert al weer haar tien jarig bestaan. Hoe het allemaal begon? Een groepje Zuid Hollandse IJslander liefhebbers spraken de behoefte uit om iets te organiseren in het zuid-westen van het land.
  
Na een eerste rit die een succes was, werd besloten de vereniging officieel te maken. De statuten werden bij notaris vastgelegd en het bestuur werd gevormd. Strandlengja was geboren. Het doel van de vereniging is ‘mensen uit Zuid Holland (en aangrenzend gebied) met IJslanders bij elkaar te brengen, zodat zij samen plezier kunnen hebben van hun paarden’. Het bestuur wil graag nieuwe mensen aanspreken. Mensen wegwijs maken in de wereld van de IJslanders, begeleiden in het zoeken naar lessen en activiteiten organiseren zonder dat de leden gelijk een heel eind moeten rijden. Standlengja is een jonge en kleine vereniging. Momenteel zijn er drieënzeventig leden.
   
Activiteiten:
De vereniging probeert maandelijks activiteiten te organiseren. Elk jaar staan er een aantal ritten op het programma. Zoals de nieuwjaarsrit, de verjaardagsrit (elk jaar in juni viert de vereniging zijn bestaan), één of twee strandritten en nog veel meer. In de wintermaanden wordt ook gedacht aan een activiteit zonder paard. Zo is er een cursus hoefbeslag gegeven door Toy Merx en een avond over het
gedrag van het paard door Machteld van Dierendonck. Afgelopen najaar is de eerste officiële Strandlengja wedstrijd georganiseerd. Het doel was een laagdrempelig evenement te organiseren waar iedereen aan mee kon doen. En de volgende wedstrijd staat al weer op de planning. Eén van de meest ontwikkelde activiteiten is het organiseren van lessen. Tot nu toe heeft Els van der Tas vier keer per jaar een weekend les gegeven op het Malieveld bij de familie Van Osch. Ondertussen wordt op het terrein van Iris Groenenstijn les gegeven door Marianne Timmerman en Yoni Blom.
Meer informatie vind u op onze  website: www.strandlengja.nl
 

Midgard

Kastelenrit
Kastelenrit
Nieuwjaarsrit
Nieuwjaarsrit

Midgard is de rijvereniging voor liefhebbers van IJslandse paarden in Midden Nederland, opgericht in 1990. Het Midgard gebied strekt zich globaal uit tussen Utrecht-Zwolle-Duitse grens en Nijmegen, hoewel ook veel leden uit andere delen van Nederland komen.

Ons doel is om gezamelijk te genieten van het IJslandse paard. Sportiviteit, ontspanning, gezelligheid en ongedwongenheid staan voorop.
Midgard telt ongeveer 380 leden die elkaar kennen van de diverse activiteiten die vóór en dóór leden worden georganiseerd.

Het organiseren van activiteiten, het plaatsen van artikelen en het bijhouden van lidmaatschapsgegevens gebeurt door de leden zelf op onze website www.midgard-nieuws.nl.
Nieuwe leden en gezinsleden kunnen zich via deze site aanmelden onder de button 'De Vereniging'.
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website en/of kom vrijblijvend een activiteit meerijden!

IJslandrijders Noord

IJslandrijders Noord (IJRN) is dé vereniging in het noorden voor alle IJslander liefhebbers. Al onze activiteiten vinden plaats in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Uiteraard ben je ook van harte welkom als je niet uit het noorden komt.
IJRN richt zich op verschillende doelgroepen binnen de IJslanderwereld, Zo worden er niet alleen wedstrijden en lessen georganiseerd, maar organiseren we ook ritten, keuringen en educatieve cursussen.
Het Hippisch Centrum Exloo (HCE) is al sinds 1993 de thuisbasis van IJRN. Naast een binnenbak is er op het buitenterrein een ovaalbaan en een telgangbaan aanwezig. In HCE worden wedstrijden, lessen, cursussen en lezingen gehouden. Wanneer je lid bent van IJRN mag je gratis gebruik maken van de banen.
Naast Exloo wordt er ook les gegeven in Zijen. Op dit moment is het bestuur bezig om nog een leslocatie te zoeken. Wellicht wat dichter bij jou in de buurt?
 
IJRN heeft een eigen showteam om het IJslandse paard te promoten. Dit showteam heeft al op veel shows, beurzen en andere evenementen opgetreden. Misschien heb je ze wel eens gezien!
IJRN heeft ook een eigen jeugdafdeling, die AESKA genoemd wordt. AESKA is IJslands voor ‘jeugd’. De commissie organiseert allerlei activiteiten als lessen, buitenritten, doe-dagen en jeugdweekenden (zie ook: www.aeska.hyves.nl).
Meer weten over de IJRN of misschien wel lid worden? Ga naar www.ijrn.nl