slideshow 1

WK 2017

WK 2017 Breeders Boulevard – Samen is het haalbaar!

Wat zou het mooi zijn als ook Nederlandse NSIJP fokkers vertegenwoordigd zouden zijn op de WK Breeders Boulevard. De Nederlandse fokkerij is misschien klein in omvang, maar we kunnen er wel trots op zijn. Dat gaan we laten zien, toch?!

De WK organisatie heeft de prijs van een stand verlaagd. Het NSIJP stelt een start bedrag ter beschikking voor het huren van een stand. Daarmee lijkt het ons haalbaar om gezamenlijk invulling te geven aan ten minste één of mogelijk zelfs twee Breeders Boulevard stands.

Een banner met stalnaam, van dekhengsten mooie ansichtkaarten met foto om mee te nemen, een hengstenboekje, folders, een wand met advertenties van verkooppaarden, allemaal mooie ideeën, maar er is nog weinig geregeld en de tijd dringt.

Wat willen we gaan doen. Bij voldoende belangstelling zoeken we een geschikte locatie en tijd om bij elkaar te komen om ideeën en mogelijkheden door te spreken. Het financiële plaatje voor de kosten van een kale stand is zo gemaakt (bijvoorbeeld 2 stands met 3 fokkers per stand,circa €295/fokker). Daarbij komen nog kosten voor promotiemateriaal, maar dat is sterk afhankelijk van wat de wensen zijn en dat bepaal je zelf.

Ben jij één van die fokkers die mee wil doen in dit gezamenlijke initiatief? Fokkerij staat centraal, maar de WK organisatie heeft ons laten weten dat er natuurlijk ook de vrijheid is om je bezoekers te attenderen op die andere belangrijke paard-gerelateerde activiteit. Hoe je dat vorm kunt geven bepaal je natuurlijk in overleg met je mede-standhouders.

Heb je alleen belangstelling voor opname in een hengstenboekje of wil je je verkooppaard(en) onder de aandacht brengen? Laat het ons weten dan kijken wij of we de belangstellenden bij elkaar kunnen brengen.

Heb je interesse? Schroom niet en stuur een emailtje naar het stamboekbureau (info@nsijp.nl) met als onderwerp ‘WK Breeders Boulevard’ en waarvoor je belangstelling hebt.

Ben je enthousiast geworden en ga je liever voor de volle 100% met een eigen stand, mooi! Neem dan contact op met de WK organisatie. Dat kan via hun website www.wk2017.com of direct via  info@wk2017.nl

Op naar een WK met een mooie Nederlandse fokkerij bijdrage in de baan én op de Breedersboulevard!

Prestaties eerste selectiewedstrijd in Nederland

Afgelopen weekend was de eerste selectiewedstrijd in Nederland.
Alle ruiters vanuit het kader hebben zich daar gepresenteerd.
Vier ruiters hebben voor het eerst de WK norm gereden.
We feliciteren Nienke Schaafsma en Nátt frá Hefill met hun monster score in de PP1.
Sigurður Marinusson behaalde met Frabín frá Fornusöndum ook de norm in de PP1....
Young Rider Leonie van Eijken behaalde met haar merrie Snerpa in de F1 en in het vijfganger klassement de norm.
En tot slot, de snelle Young Rider Charlotte White behaalde in de P2 (speedpass) de norm met haar merrie Elja vom Waldhof.

Selectieprocedure sport – IJsland route

In de selectieprocedure staat in artikel 2b beschreven hoe ruiters met de Nederlandse nationaliteit, woonachtig en werkzaam op IJsland zich kunnen kwalificeren voor de WK in Oirschot.

Het NSIJP bestuur is verheugd dat er zich voor 1 april drie ruiters hebben gemeld en die hebben aangegeven gebruikt te willen maken van deze mogelijkheid.
Zij zullen op IJsland gaan deelnemen aan wedstrijden en via die weg meedingen naar een plek in de Nederlandse sport equipe.

Voor de volledige Selectieprocedure sport – IJsland route klik hier.

Wij wensen de ruiters veel succes!

Chef de Mission en Teamleiders

Bron: 
Reinanda Haverkamp

Onlangs heeft op de website gestaan dat ik (Reinanda Haverkamp) door het bestuur ben aangesteld als Chef de Mission. Het was aan mij om vervolgens technisch assistenten aan te stellen. Het vinden van goede mensen die niet direct een belang hebben bij de deelnemers aan het WK maar wel goed ingevoerd zijn valt niet mee. Daarnaast is het WK in Nederland en zijn veel mensen actief binnen de WK organisatie.

Ik heb Arjen Heerema gevraagd technisch assistent fokkerij te worden. Gelukkig zei hij “Ja”. Arjen heeft veel bestuurlijke ervaring vanuit zijn werkzame leven en is daarnaast zeer betrokken bij de fokkerij. Nanco Lekkerkerker heb ik gevraagd de technisch assistent sport I wil worden. Hij is jurylid, rijdt wedstrijden en daarnaast als een zeer belangrijk aandachtspunt, kent hij de regels van de FEIF.  Mochten er voldoende ruiters zijn dan is er ruimte voor nog een technisch assistent sport. Wij willen dan graag een teamleider die zich richt op de jeugd. Daar ben ik al mee bezig om er mensen voor te benaderen. 

Ons team op het WK zal dan bestaan uit de technisch assistenten, de coach/trainer (Sigurður Marinusson), de dierenarts (Julie Brunsting), de dierfysiotherapeut (Guy Blom) en ondergetekende.

Vanuit het kader zijn Siggi, Guy en Julie al actief. Voor mij en de technisch assistenten begint het eigenlijke werk eigenlijk pas op het WK terrein. De Chef de Mission is aanspreekpunt voor het bestuur, is verantwoordelijk voor het financiële beleid, heeft een aantal taken welke beschreven zijn in de selectieprocedure, legt na de WK verantwoording af aan het bestuur en is algeheel coördinerend en verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de staf en voor het gehele team. Voor de technisch assistenten begint het werk al voor het WK met al het administratieve werk richting de FEIF en de organisatie. Dit zetten zij voort tijdens het WK, zij zorgen voor een goede samenwerking met -  en informatie voorziening vanuit de FEIF en de organisatie en de terugkoppeling daarvan naar de deelnemers en het team.   

Doen wij dan niets voor die tijd? Jazeker! Wij zijn nu al bezig om alle regels van de FEIF goed te lezen, hebben de campingplaatsen gereserveerd. Gaan straks de boxen regelen en zijn bezig samen met de sponsor coördinator sponsors te benaderen en te trachten extra geld en/of goederen te genereren. Daarnaast probeert in ieder geval één van ons op selectiewedstrijden/selectiekeuring aanwezig te zijn. Op zich hebben wij daar geen functie maar het is voor ons ook mooi  om te zien wie zich selecteert natuurlijk.

Na het NK zullen wij met de potentiële deelnemers om tafel gaan zitten om afspraken te maken.

Vorig WK ben ik ook Chef de Mission geweest. Toen was onze opgave om vooral te werken vanuit een teamgedachte. Uit de evaluatie bleek dat het WK team wel een team wil zijn maar dat de sportprestatie erg individueel is. En dat er dus ook individuele ruimte moet zijn. Ons doel voor 2017 is om alle deelnemers zo te ondersteunen dat zij in staat zijn optimaal te kunnen presteren. Wij willen dat doen met inachtneming van alle regelgeving omtrent een WK en met respect voor mens en dier.

Wij, de staf, steken veel (vrije) tijd in het WK team vanuit een liefde voor de IJslander en vanuit een drive om het Nederlandse team zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zullen wij alles goed doen? Welnee!, maar als wij allen met elkaar blijven werken aan een open mind en open staan voor het gesprek geloof ik dat het altijd goed komt.

Tot ziens op de selectiewedstrijden, de selectiekeuring of tijdens het WK.

Reinanda Haverkamp

Chef de Mission WK 2017

In de afgelopen twee weken hebben Lieke van Poucke, penningmeester en vice voorzitter, en Sytske Casimir, voorzitter, namens het bestuur gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de functie van Chef de Mission. In het selectieproces heeft het bestuur met vier personen overlegd, het vijfde bestuurslid, Eva Beun had zich vanwege een persoonlijke connectie met een van de kandidaten teruggetrokken uit het proces, zij is pas na de benoeming over de uitkomst geïnformeerd. 

Het bestuur is verheugd dat twee mensen bereid waren zich in te zetten voor deze zware taak. 
 
Op basis van de uitgebreide gesprekken en eerdere ervaringen heeft het bestuur besloten Reinanda Haverkamp te benoemen als Chef de Mission, geen onbekende voor deze rol, zij vervulde deze in 2015 ook.
 
Wij zijn verheugd dat Reinanda de benoeming geaccepteerd heeft en wensen haar veel succes in haar rol. Het benoemen van de technisch assistenten is de verantwoordelijkheid van de Chef de Mission en zal dan ook haar eerste taak zijn. Wij verwachten dat zij daarover in de komende twee weken een beslissing zal nemen.

 

Definitieve selectieprocedure sport

Aanvullende documenten bij selectieprocedure WK 2017

Bijgaand vindt u regelingen welke betrekking hebben op de WK 2017

Correctie op artikel 6. Normen in de selectieprocedure sport voor de WK

In de selectieprocedure sport voor de WK  2017 blijken een aantal  eerder gepubliceerde normen niet overeen te komen met de wijze van berekenen van deze normen zoals beschreven in  artikel 6. 

Zie bijgaand artikel.

 

Sponsoring WK

Het WK een evenement dat het bijzondere ras promoot en de erkenning van dit raszuivere paard vergroot. Dit jaar is dit mooie evenement zelfs in Nederland.

Het uitzenden van een equipe naar een evenement als het WK is niet mogelijk zonder sponsoren.
De ruiters dragen zelf financieel bij, het NSIJP draagt flink bij, maar sponsoring blijft noodzakelijk. Draagt u onze sporters een warm hart toe, als donateur, vriend of als sponsor? Als dank laten wij u niet met lege handen staan!

Bianca Smits is de contactpersoon voor sponsoring.
Hieronder de sponsorbrief met daarin de mogelijkheden als het gaat om sponsoring.

Heeft u vragen over de sponsoring of wilt u de equipe ondersteunen, neem contact op met Bianca via sponsor@nsijp.nl

Bijlage(n): 

Selectieprocedures WK 2017

Zowel voor de fokkerij als de sport zijn de selectieprocedures opgesteld. Ter verduidelijking van de gemaakte keuzes in de selectieprocedure sport is er een appendix geschreven.

Bij vragen of onduidelijkheden kan er contact op worden genomen met de stamboeksecretaris (betreffende fokkerij) of met de sportcommissaris (betreffende sport).