slideshow 1

WK 2017

Chef de Mission WK 2017

In de afgelopen twee weken hebben Lieke van Poucke, penningmeester en vice voorzitter, en Sytske Casimir, voorzitter, namens het bestuur gesprekken gevoerd met twee kandidaten voor de functie van Chef de Mission. In het selectieproces heeft het bestuur met vier personen overlegd, het vijfde bestuurslid, Eva Beun had zich vanwege een persoonlijke connectie met een van de kandidaten teruggetrokken uit het proces, zij is pas na de benoeming over de uitkomst geïnformeerd. 

Het bestuur is verheugd dat twee mensen bereid waren zich in te zetten voor deze zware taak. 
 
Op basis van de uitgebreide gesprekken en eerdere ervaringen heeft het bestuur besloten Reinanda Haverkamp te benoemen als Chef de Mission, geen onbekende voor deze rol, zij vervulde deze in 2015 ook.
 
Wij zijn verheugd dat Reinanda de benoeming geaccepteerd heeft en wensen haar veel succes in haar rol. Het benoemen van de technisch assistenten is de verantwoordelijkheid van de Chef de Mission en zal dan ook haar eerste taak zijn. Wij verwachten dat zij daarover in de komende twee weken een beslissing zal nemen.

 

Definitieve selectieprocedure sport

Aanvullende documenten bij selectieprocedure WK 2017

Bijgaand vindt u regelingen welke betrekking hebben op de WK 2017

Correctie op artikel 6. Normen in de selectieprocedure sport voor de WK

In de selectieprocedure sport voor de WK  2017 blijken een aantal  eerder gepubliceerde normen niet overeen te komen met de wijze van berekenen van deze normen zoals beschreven in  artikel 6. 

Zie bijgaand artikel.

 

Sponsoring WK

Het WK een evenement dat het bijzondere ras promoot en de erkenning van dit raszuivere paard vergroot. Dit jaar is dit mooie evenement zelfs in Nederland.

Het uitzenden van een equipe naar een evenement als het WK is niet mogelijk zonder sponsoren.
De ruiters dragen zelf financieel bij, het NSIJP draagt flink bij, maar sponsoring blijft noodzakelijk. Draagt u onze sporters een warm hart toe, als donateur, vriend of als sponsor? Als dank laten wij u niet met lege handen staan!

Bianca Smits is de contactpersoon voor sponsoring.
Hieronder de sponsorbrief met daarin de mogelijkheden als het gaat om sponsoring.

Heeft u vragen over de sponsoring of wilt u de equipe ondersteunen, neem contact op met Bianca via sponsor@nsijp.nl

Bijlage(n): 

Selectieprocedures WK 2017

Zowel voor de fokkerij als de sport zijn de selectieprocedures opgesteld. Ter verduidelijking van de gemaakte keuzes in de selectieprocedure sport is er een appendix geschreven.

Bij vragen of onduidelijkheden kan er contact op worden genomen met de stamboeksecretaris (betreffende fokkerij) of met de sportcommissaris (betreffende sport).

WK 2017

In de aanloop naar de WK 2017 zullen wij u op deze plek op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Nederlandse uitzending voor zowel sport als fokkerij