slideshow 1

NSIJP-Kader

NSIJP kader

Bron: 
Sportcommissie

In de aanloop naar de WK 2015 is er een start gemaakt met een sportkader voor de ruiters die naar
de WK toewerkten. Doel was om de ruiters te helpen hun prestaties te verbeteren en om een langer
voorbereidend traject te hebben met de equipeleden.

De sportcommissie was en is er erg blij mee dat de deelnemende ruiters tijdens de verschillende evaluaties over het algemeen positief waren over het traject in 2015 en graag verder wilden met dit initiatief.

Een van de wensen was om niet alleen bezig te zijn met de ruiters maar ook met de paarden. Hierbij
dienen elementen als de gezondheid van het paard en hun voorbereiding in het kader aan de orde te komen.

Na de verschillende evaluaties is de sportcommissie aan de slag gegaan en in onderstaand document is meer informatie terug te vinden over het plan, de criteria waar de ruiters aan moeten voldoen en de ruiters die tot nu toe zijn geselecteerd.

Vragen over het kader kunnen gesteld worden aan de sportcommissie via het e-mailadres kader@nsijp.nl

Bijlage(n):