slideshow 1

Reglementen

FAQ

Daar het NSIJP een bijdrage aan de wedstrijdorganisatoren levert is het bestuur van mening dat voor deelname aan wedstrijden van categorie 2 en hoger het noodzakelijk is om lid te zijn van het NSIJP. De cateogrie indeling van wedstrijden is terug te vinden onder Sport - Reglementen - Uitvoeringsregeling wedstrijdindeling. Uiteraard geldt partnerlidmaatschap of jeugdlidmaatschap ook als lid. Een buitenlandse ruiter die lid is van een van de FEIF zusterorganisaties is van deze verplichting vrijgesteld.

Om startgerechtigd te zijn in de Sport A moet je in de Sport B klasse een minimaal aantal punten behaald hebben. De scores blijven twee jaar geldig. Na eenmaal behalen mag je door naar de A-klasse, na driemaal moet je door. Wie twee jaar in de Sport A rijdt en in die tijd geen enkele maal de drempel heeft behaald, moet terug naar de B-klasse. Drempels gelden per ruiter/paard combinatie en moeten behaald zijn in de selectie op een kwalificatiewedstrijd; punten worden niet afgerond. Voor 2015 zijn de drempels:

  • Tölt T1: 6,00
  • Tölt T2: 6,00
  • Viergangen V1: 6,00
  • Vijfgangen F1: 5,80

Meer informatie over de kwalificatie is terug te vinden in de uitvoeringsregeling kwalificatie.

Om in de sport A-klasse te mogen rijden dient een combinatie zich te kwalificeren in de sport B-klasse. Deze kwalificatie kan behaald worden op Nederlandse wedstrijden, maar ook in het buitenland. In het laatste geval accepteren wij alleen resultaten van outdoor wedstrijden, en dan alleen van wedstrijden die voor dat land zelf ook als kwalificatie gelden. De ruiter dient zelf het bewijs over te leggen aan de sportcommissaris, bij voorkeur in de vorm van een print met resultaten vanuit IceTest, getekend door een official van de betreffende wedstrijd.

Je mag NIET met hoefschoenen rijden op een wedstrijd. Daar zijn 2 redenen voor:
1. In het FIPO wordt gesproken over beslagen of onbeslagen, dus met of zonder ijzers. Hoefschoenen worden niet genoemd, dus die mogen niet (zo is het FIPO opgebouwd)
2. De tweede reden is: a. als je hoefschoenen onder beschermingsmateriaal laat vallen dan is het gewicht een issue; de meeste hoefschoenen zijn zwaarder dan 250 gr. b. Het grootste probleem zit hem echter in de tekst: “beschermingsmaterialen zijn alleen toegestaan boven de zool”. En hoefschoenen zitten onder de zool. Dus ook om die reden zijn ze niet toegestaan.