slideshow 1

Sportcommissie

Sport&recreatiecommissie

Foto CJ
Foto: Henk Peterse
De Sport & Recreatiecommissie (S&R commissie) rekent tot haar voornaamste taken:
  • het bestuur adviseren in zake het gebruik van IJslandse paarden in de sport;
  • het zorgdragen voor een goed verloop van door de vereniging goedgekeurde wedstrijden voor IJslandse paarden;
  • het actualiseren - in overleg met het bestuur -  van het Nederlands Wedstrijdreglement;
  • de leden informeren over het sportbeleid;
  • het zorgdragen voor internationale samenwerking binnen de FEIF.

De S&R commissie bestaat uit:

Marina van de Bunt (voorz)
Eva Beun (sportcommissaris)
Maartje de Haan
Nanco Lekkerkerker
Inge Frieling
Anthony White
AnneJet White
Voor vragen kunt u zich wenden tot de S&R commissie via onderstaand Email adres.
sportcie@nsijp.nl