slideshow 1

Documenten

Omruilactie afstammingsbewijzen

Bron: 
Het Bestuur

Het NSIJP biedt de volgende categorieën van eigenaren gelegenheid om kosteloos hun afstammingsbewijzen te laten aanpassen:

1. eigenaren van merries die in 2007 op één van de regionale keuringen zijn voorgesteld: de aanpassing betreft de vermelding op het afstammingsbewijs dat de merries in het Stamboek zijn opgenomen.

2. eigenaren van paarden (hengsten en merries) die in 2007 een FIZO keuring hebben gelopen (volledige keuring): de aanpassing betreft de vermelding op het afstammingsbewijs dat de paarden – afhankelijk van het behaalde resultaat – zijn opgenomen in het Stamboek of het Hoofdstamboek met vermelding van de van toepassing zijnde premie.

Wie van deze service gebruik wil maken kan het originele afstammingsbewijs opsturen naar:

Stamboekbureau NSIJP
Postbus 84
8430 AB OOSTERWOLDE

Voeg een kort briefje bij waarin je aangeeft dat het gaat om de omruilactie en voor welke van de 3 genoemde correcties je paard in aanmerking komt.

Let wel: aan de eigenaren die nog een “oud” afstammingsbewijs hebben (daterend van vóór de invoering van het statiegeld) zal wèl het statiegeld ad € 25,= in rekening gebracht moeten worden.