slideshow 1

Bestuur

Bestuur

Foto CJ
Foto CJ

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het behartigen van de belangen van de vereniging. Het bestuur verricht deze taak met inachtneming van de statuten van de vereniging, van het huishoudelijkreglement, alsmede van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Het bestuur is belast met de volgende hoofdtaken:

  • bevorderen van de doelstelling van de vereniging;
  • handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
  • behartigen van de belangen van de leden van de vereniging, zowel binnen als buiten de vereniging.

Ter uitvoering van de hoofdtaak heeft het bestuur de volgende deeltaken:

  • het onderhouden van contacten met leden;
  • behartigen van publiciteit, voorlichting en public relations;
  • zorgdragen voor de uitvoering van de aan commissies en werkgroepen gedelegeerde verenigingstaken.

Samenstelling bestuur

Foto Chantal Jonkergouw
Foto Chantal Jonkergouw

Het huidige bestuur van het Nederlands Stamboek voor IJslandse paarden telt op dit moment zes leden.

Sytske Casimir - voorzitter, PR en algemene zaken
vacant - secretaris (algemeen)
Lieke van Poucke - penningmeester
Eva Beun - sportcommissaris
Carla Kemme-Kroonsberg - stamboeksecretaris (fokkerij)
Marij Marsden - jeugd
Ada Kramer - educatie
U kunt op eenvoudige wijze uw mail aan het gehele bestuur richten door het onderstaande mailadres te gebruiken.

Email bestuur: bestuur@nsijp.nl
Email sportcommissaris: sport@nsijp.nl
Email stamboeksecretaris: stamboeksecretaris@nsijp.nl