slideshow 1

Ledenraad

Praat, denk en beslis mee met het NSIJP! Extra verkiezing Ledenraad

Bron: 
Bestuur Ledenraad

Wil je wat betekenen voor het IJslandse Paard? Heb je een mening over hoe de vereniging werkt? Wil je bijdragen aan de recreatie, jeugd, fokkerij of de sport binnen het NSIJP? Dan zoeken we jou voor de Ledenraad!

De Ledenraad bestaat uit 35 tot 40 leden en neemt belangrijke beslissingen over het bestuur van de vereniging, de toekomst en de financiën. Een belangrijk orgaan waarin je daadwerkelijk iets kan betekenen voor het NSIJP. Ook als je weinig tijd hebt, is dit een manier om toch actief betrokken te zijn en je stem te laten horen.

De Ledenraad komt zo’n twee keer per jaar op een centrale plek in het land bijeen. Over diverse onderwerpen wordt gesproken en besloten. Dit zijn niet alleen bestuurlijke onderwerpen zoals begroting of jaarplan maar ook onderwerpen waarvan de leden direct het effect merken. Het afgelopen jaar waren dit bijvoorbeeld inzet ten behoeve van recreatieleden, opzet jeugdactiviteiten, automatisering van het inschrijfsysteem evenementen, prestatieklassen in de wedstrijdsport en informatie over de organisatie van het WK IJslandse Paarden.

Van een Ledenraadslid verwachten we dat deze de ledenraadsveraderingen bijwoont, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden. Je vertegenwoordigt daarin het belang van de leden van het NSIJP. Dat doe je samen met de andere leden en in principe voor een periode van 4 jaar (of korter voor een tussentijdse zetel) . Ook als je (nog) niet zo bekend bent met het NSIJP, is dit een manier om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met de diverse onderdelen van de vereniging. Meer informatie over de taken van de leden van de ledenraad vind je in de bijlage Functieprofiel NSIJP ledenraad

De Ledenraad heeft dit op dit moment te weinig leden waardoor we niet aan het minimum van 35 voldoen. Zonder voldoende leden kan de Ledenraad niet goed functioneren. Daardoor kan de ontwikkeling van het NSIJP in het gedrang komen. Op dit moment is de Ledenraad bezig met een evaluatie over het functioneren en is een plan van aanpak voor verbetering in de maak. Een belangrijke tijd waarin we alle leden nodig hebben! Daarom deze extra verkiezingsronde voor 10 nieuwe leden.

Vind je het ook belangrijk dat onze vereniging zich kan blijven ontwikkelen in de toekomst en wil je hier constructief aan bijdragen? Stel je kandidaat voor de Ledenraad!

Wil je eerst nog wat meer weten? Neem contact met ons op via ledenraad@nsijp.nl of mail de voorzitter: annedelannoy@live.nl.

 

Kandidaatstelling

Via het formulier stel je je eenvoudig kandidaat. Dit kan tot 30 juni 2017.

Elk kandidaat-lid geeft vooraf aan voor welk aandachtsgebied hij of zij graag zitting wil nemen in de ledenraad. Er zijn op dit moment vacatures voor de volgende aandachtsgebieden en zittingstermijnen:

Voor een periode van 3,5 jaar (tot maart 2021):
1.            Regionale activiteiten
2.            Kader en vrijwilligers

Voor een periode van 2,5 jaar (tot maart 2020):
3.            Algemeen

Voor een periode van 1,5 jaar (tot maart 2019)
4.            Jeugd
5.            Regionale activiteiten
6.            Kader en vrijwilligers

Voor een periode van een half jaar (tot maart 2018):
7.            Fokkerij
8.            Jeugd
9.            Algemeen
10.          Algemeen

Geef op het formuleer ook een korte motivatie aan die gebruikt wordt voor de verkiezing.

Je kandidaatstelling mail je, voor 30 juni, naar kandidaatledenraad@nsijp.nl  (je ontvangt een bevestiging van je kandidaatstelling per mail).

Alle aanmeldingen van kandidaat-leden voor de ledenraad worden op volgorde van binnenkomst  getoond op de pagina kandidaten Ledenraad. De voorzitter van de Ledenraad maakt 3 juli 2017 de kandidatenlijst bekend.

 

Verkiezing

Verkiezingen voor de ledenraad gaan via internet en zijn van 3 tot en met 17 juli 2017. Alle stemgerechtigde leden ontvangen via e-mail een oproep voor deze verkiezing met een unieke toegangscode voor de stemming en verdere instructie. Ben je deze kwijt of heb je deze niet ontvangen, ga dan naar de link

·         Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, wat nu?

Leden Ledenraad 2017

Naam
Woonplaats
Aandachtsgebied
Ermelo Algemeen
Marjolein Leemhuis Nederhorst den Berg Algemeen
Florian Bakels Utrecht Algemeen
Toy Merx
Baarle Nassau
Algemeen
Marko Mazeland Rhenen Algemeen
Marina van de Bunt Hengelo Algemeen
Jan van Muyden Klarenbeek Algemeen
Stef van Doesburg Rhenen Algemeen
Johanna Roth Amersfoort Algemeen
Marieke Boon Oosterzee Algemeen
Gerda Casimir Bennekom Algemeen
Martje Fentener van Vlissingen Rotterdam Fokkerij
Tom Buijtelaar Klijndijk Fokkerij
Linda Roosen Oirschot Fokkerij
Jacqueline Brouwer Renkum Fokkerij
Jantine Pel Munnekeburen Jeugd
Jet Pels Liempde Jeugd
Mark Timmerman Overloon Kader en vrijwilligers
Gwenda Kroon Amerongen Recreatie
Kampen
Recreatie
Jacqueline de Jong Amersfoort Recreatie
Marije Boersma Langelille Recreatie
Henk Hazelhorst Paterswolde Regionale activiteiten
Aly van der Veen Ruinerwold Regionale activiteiten
Marianne Timmerman Overloon Sport en wedstrijden
Hans Stupers Hekendorp Sport en wedstrijden
Balinge Sport en wedstrijden
Bram van Steen
Esbeek
Sport en wedstrijden
N. Schaafsma
Wageningen
Sport en wedstrijden
Bram Vervest LIempde Sport en wedstrijden
Anne de Lannoy
Utrecht
voorzitter

 

Uitslag Ledenraadsverkiezingen 2017 bekend

Van 1 maart t/m 15 maart hadden alle leden de mogelijkheid om afgevaardigden te kiezen voor de ledenraad van het NSIJP.

Dit jaar zijn er 244 stemmen uitgebracht.

De uitslag is als volgt:

Bram van Steen 71
Tom Buijtelaar 57
Florian Bakels 33
Johanna Roth 22
Jantine Pel 21
Marije Boersma 18
Jacqueline Brouwer 12
Marieke Boon 9

Daarnaast was er 1 blanco stem.

Verkiezingen afgevaardigden voor de ledenraad 2017

Het hoogste orgaan van de vereniging NSIJP is de Ledenraad (vroeger de Algemene Ledenvergadering). De ledenraad bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Jaarlijks treedt in maart een kwart van deze leden af en vinden verkiezingen plaats voor opengevallen plaatsen in de ledenraad.

De volgende Ledenraadszetels zijn in 2017 vacant:

·         Fokkerij: 1 zetel voor 4 jaar

·         Sport en Wedstrijden: 1 zetel voor 4 jaar

·         Recreatie: 1 zetel voor 4 jaar

·         Jeugd: 3 zetels voor 4 jaar

·         Regionale activiteiten: 3 zetels voor 4 jaar

·         Kader en vrijwilligers: 2 zetels voor 4 jaar

·         Algemeen: 4 zetels voor 4 jaar

Verkiezingen voor de ledenraad vinden via internet plaats in de periode van 1 tot en met 15 maart. Ten behoeve van het elektronisch stemmen op de kandidaten hebben alle stemgerechtigde leden van het NSIJP een unieke toegangscode ontvangen. Bent u die kwijt of hebt u deze niet ontvangen, ga dan naar de link

·         Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, wat nu?

Eind februari ontvangen de leden via e-mail een oproep voor deze verkiezingen met een instructie “hoe te stemmen via het internet”.

Kandidaatstelling Ledenraad

Zitting hebben in de ledenraad betekent meebeslissen over belangrijke zaken die het NSIJP aangaan. De ledenraad komt minimaal een keer per jaar in het midden van het land bijeen. De ledenraad bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit alle geledingen van onze vereniging. Elk kandidaat-lid kan vooraf aangeven voor welk aandachtsgebied hij of zij primair graag zitting zou nemen in de ledenraad. De aandachtsgebieden zijn: fokkerij,sport en wedstrijdenrecreatiejeugdregionale activiteitenkader en vrijwilligers en algemeen. Voor meer informatie over de taken van de leden van de ledenraad wordt verwezen naar de bijlage Functieprofiel NSIJP ledenraad. Ook kan contact opgenomen worden met het bestuur van het NSIJP, via e-mailadres:bestuur@nsijp.nl, of met leden van de ledenraad (Contact met de ledenraad). Leden die het leuk vinden om samen met andere leden vorm te geven aan onze vereniging worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. U kunt uw kandidaatstelling mailen naar kandidaatledenraad@nsijp.nl (u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de mail).

Procedure Kandidaatstelling Ledenraad

Kandidaatstelling geschiedt via het bijgevoegde ‘’sollicitatieformulier’’ (Kandidaatstelling ledenraad NSIJP), waarop de benodigde gegevens kunnen worden ingevuld alsmede de motivering voor het ledenraadslidmaatschap c.q. het aandachtsgebied van de kandidaat. Kandidaatstelling kan gedaan worden via verzending van het sollicitatieformulier.

Leden hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen vanaf heden tot 15 februari 2016. Alle aanmeldingen van kandidaat-leden voor de ledenraad zullen op volgorde van binnenkomst worden getoond op de NSIJP website (www.nsijp.nl). De voorzitter van de Ledenraad maakt uiterlijk eind februari de kandidatenlijst bekend.

Verkiezingen Ledenraad 2017

Bron: 
Anne de Lannoy

Voor veel leden van het NSIJP blijft de Ledenraad nog altijd de zogenaamde 'ver van mijn bed show'. Ik zou me kunnen voorstellen dat terugkerende agendapunten als begrotingen, beleidsplannen en jaarverslagen niet erg tot de verbeelding spreken. En hoe belangrijk ook, verkiezingen van nieuwe bestuurs- of redactieleden vormen wellicht geen onderwerp waar de meeste leden dagelijks mee bezig zijn. Toch kwamen er ook een heel aantal zaken aan bod waar onze leden direct het effect van merken. Het beleid t.b.v. recreatieleden, automatisering van het inschrijfsysteem voor evenementen, prestatieklassen in de wedstrijdsport en het fokkerijbeleid waren zulke onderwerpen.

Ondanks dat we verschillende belangen hebben, delen we onze gezamenlijke passie voor het IJslandse paard. Ik denk dat de Ledenraad onmisbaar is om alle belangen een stem te geven zonder dat daarbij de bestuurlijke stabiliteit in het gedrang komt.

In maart, zullen de jaarlijkse verkiezingen voor de Ledenraad plaatsvinden. Er zijn dan 15 vacatures verdeeld over de verschillende aandachtsgebieden. Vanaf december kan je je opgeven als kandidaat voor de Ledenraad. Dat kan via een formulier die je per mail zult ontvangen en zal tevens te vinden zijn op www.nsijp.nl.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten. Dat kan via elk ledenraadslid, te vinden op de website, maar het mag ook via mij: annedelannoy@live.nl.

Vind je het ook belangrijk dat onze vereniging zich kan blijven ontwikkelen in de toekomst en lijkt het je wat om hier een constructieve bijdrage aan te leveren? Dan zoeken we jou!

Anne de Lannoy,
Voorzitter van de Ledenraad

Wisseling presidium Ledenraad

Bron: 
secretaris Ledenraad

Tijdens de ledenraadsvergadering van 24 maart jl in Nijkerk zijn een nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en secretaris voor de Ledenraad gekozen, een drietal dat ondertussen bekend is geworden als het presidium van de Ledenraad.

Aftredend voorzitter Jan van Muyden was wel opnieuw gekozen als Ledenraadslid, maar stelde zich niet herkiesbaar voor het voorzitterschap. Aftredend secretaris Marc Dusseau had zich niet herkiesbaar gesteld voor de Ledenraad. Jan en Marc werden uitbundig bedankt voor hun inspanningen in deze eerste opbouwjaren van de Ledenraad.

Tot voorzitter werd gekozen Anne de Lannoy, Thomas Gregoire werd gekozen tot vice-voorziter en voormalig vice-voorzitter Henk Hazelhorst werd gekozen tot secretaris.

Nieuw rooster van aftreden van de Ledenraad na 24-03-2016

Bijgaand het nieuwe rooster van aftreden van de Ledenraad na de vergadering van 24 maart 2016

Uitslag Ledenraadsverkiezingen 2016 bekend

Van 1 maart t/m 15 maart hadden alle leden de mogelijkheid om afgevaardigden te kiezen voor de ledenraad van het NSIJP. Er zijn in totaal 169 leden geweest die elk 3 stemmen konden uitbrengen.
De uitslag is als volgt:

Anne de Lannoy 86
Jet Pels 77
Bram Vervest 56
Stef van Doesburg 50
Linda Roosen 48
Gerda Casimir 47
Henk Hazelhorst 39
Jan van Muyden 33
Mark Timmerman 22
Marianne Timmerman 20
Blanco 16

 

Verkiezingen afgevaardigden voor de ledenraad

Bron: 
Voorzitter Ledenraad

Het hoogste orgaan van de vereniging NSIJP is de Ledenraad (vroeger de Algemene Ledenvergadering). De ledenraad bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden. Jaarlijks treedt in maart een kwart van deze leden af en vinden verkiezingen plaats voor opengevallen plaatsen in de ledenraad.

De volgende Ledenraadszetels zijn in 2016 vacant:

·         Fokkerij: 1 zetel voor 4 jaar

·         Sport en Wedstrijden: 1 zetel voor 4 jaar

·         Recreatie: 1 zetel voor 4 jaar

·         Jeugd: 1 zetel voor 4 jaar

·         Regionale activiteiten: 1 zetel voor 4 jaar

·         Kader en vrijwilligers: 1 zetel voor 4 jaar

·         Algemeen: 4 zetels voor 4 jaar

Verkiezingen voor de ledenraad vinden via internet plaats in de periode van 1 tot en met 15 maart. Ten behoeve van het elektronisch stemmen op de kandidaten hebben alle stemgerechtigde leden van het NSIJP een unieke toegangscode ontvangen. Bent u die kwijt of hebt u deze niet ontvangen, ga dan naar de link

·         Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, wat nu?

Eind februari ontvangen de leden via e-mail een oproep voor deze verkiezingen met een instructie “hoe te stemmen via het internet”.

Kandidaatstelling Ledenraad

Zitting hebben in de ledenraad betekent meebeslissen over belangrijke zaken die het NSIJP aangaan. De ledenraad komt minimaal een keer per jaar in het midden van het land bijeen. De ledenraad bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit alle geledingen van onze vereniging. Elk kandidaat-lid kan vooraf aangeven voor welk aandachtsgebied hij of zij primair graag zitting zou nemen in de ledenraad. De aandachtsgebieden zijn: fokkerij,sport en wedstrijdenrecreatiejeugdregionale activiteitenkader en vrijwilligers en algemeen. Voor meer informatie over de taken van de leden van de ledenraad wordt verwezen naar de bijlage Functieprofiel NSIJP ledenraad. Ook kan contact opgenomen worden met het bestuur van het NSIJP, via e-mailadres:bestuur@nsijp.nl, of met leden van de ledenraad (Contact met de ledenraad). Leden die het leuk vinden om samen met andere leden vorm te geven aan onze vereniging worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. U kunt uw kandidaatstelling mailen naar kandidaatledenraad@nsijp.nl (u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de mail).

Procedure Kandidaatstelling Ledenraad

Kandidaatstelling geschiedt via het bijgevoegde ‘’sollicitatieformulier’’ (Kandidaatstelling ledenraad NSIJP), waarop de benodigde gegevens kunnen worden ingevuld alsmede de motivering voor het ledenraadslidmaatschap c.q. het aandachtsgebied van de kandidaat. Kandidaatstelling kan gedaan worden via verzending van het sollicitatieformulier.

Leden hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen vanaf heden tot 15 februari 2016. Alle aanmeldingen van kandidaat-leden voor de ledenraad zullen op volgorde van binnenkomst worden getoond op de NSIJP website (www.nsijp.nl). De voorzitter van de Ledenraad maakt uiterlijk eind februari de kandidatenlijst bekend.

Uitslag Ledenraadsverkiezingen 2015 bekend

Van 1 maart t/m 15 maart hadden alle leden de mogelijkheid om afgevaardigden te kiezen voor de ledenraad van het NSIJP. Er zijn in totaal 164 leden geweest die elk 3 stemmen hebben uitgebracht.
De uitslag is als volgt:

Marko Mazeland 74
Maria van Maurik 66
Aly van der Veen 65
Marina van de Bunt 42
Marjolein Leemhuis 40
Hans Stupers 39
Martje Fentener van Vlissingen 35
Carla Kemme-Kroonsberg 33
Cocky Velu 30
Gwenda Kroon 26
Jacqueline de Jong 21
Blanco 10