slideshow 1

VIT

VIT

Erkenning als TI in iedere behaalde graad is onlosmakelijk verbonden met lidmaatschap van de Vereniging van Trainers/Instructeurs ten behoeve van IJslandse paarden (VIT), een beroepsorganisatie voor (semi-)professionele Instruccteurs en Trainers van IJslandse paarden.

De VIT beoogt middels na- en bijscholing bij te dragen aan voortdurende ontwikkeling van hun leden en de IJslandersport in het algemeen.

Daarnaast bewaakt de VIT ook of haar leden (blijven) voldoen aan de gestelde (rand-) voorwaarden op het gebied van:

  • Certificering
  • Wedstrijdpunten
  • Bedrijfshulpverlening
  • Verzekering
  • Na- en bijscholing
  • Gedragscode