slideshow 1

Trainers / Instructors

Trainers / Instructors

De volgende trainers zullen komen:
The following trainers will come:

Telgang / Pass
Eric Spee   

Cross Country & Trail
Noortje Gregoire- de Laat

Dressuur / Dressage
Yoni Blom      
              
Tölt 
Katie Brumpton

Gangen / Gaits
Þórarinn “Tóti” Eymundsson en Yvonne Groven

Trainer Katie Brumpton

What is your name? Katie Brumpton , 26 years old Finnish / English girl living in Sweden since 2006.

Where could the participants know you from? I´ve been competing in the Finnish national team since 2002 when I only was 12 years old, so probably most of you have seen me in some competition

Have you experienced riding at YouthCup yourself? No I haven´t, but it sounds like a lot of fun! With which message or experience would you like to inspire the participants? Work hard, Dream big and never give up! Always enjoy what you are doing and never forget why you are doing it, because you love it! :)

Our webpage is www.danielkatie.com and the Company DK Icelandichorses.

Best regards Katie

 

Nieuwsgierig wie de trainers zijn voor de Youth Cup?

We stellen de trainers aan jullie voor middels een korte vragenlijst:

De volgende trainer komt voor de Tölt training tijdens de Youth Cup!

Wat is je naam? Katie Brumpton, 26 jaar oude Fins/Engelse jongedame, woonachtig in Zweden sinds 2006.

Waar kennen de deelnemers je van? Vanaf dat ik nog maar 12 jaar oud was maak ik deel uit van het Finse nationale team, dus sinds 2002. Dus vermoedelijk kun je me daar van kennen.

Heb je zelf aan een Youth Cup deelgenomen? Nee dat heb ik niet, maar het klinkt als een superleuk evenement!

Wat zou je de deelnemers willen meegeven? Werk hard, droom groot en geef nooit op! Geniet elk moment van wat je doet en vergeet niet waarom je het doet, omdat je ervan houdt! :)

Onze website is www.danielkatie.com The Company DK Icelandichorses

Met vriendelijke groet, Katie

trainer Noortje Grégoire - de Laat

What is your name? My name is Noortje Grégoire

Where could the participants know you from? They could know me as competition rider. When I was a Young Rider I was part of the Dutch Team for the World Championships twice. (in Sweden and in the Netherlands) and once as an adult (Switzerland). I teach to a lot of youth in the Netherlands, at our farm at Fra Skoti to our youth team, but also once a month to youth from all over the Netherlands at the training organized by our federation (NSIJP youth training).

Have you experienced riding the Youth Cup yourself? I was participant at the Youth Cup 2002, organized in Sweden. It was a very memorable experience for me and also it was the start of my sport career as a rider.

With which message or experience would you like to inspire the participants? I hope to give some wonderfull memories to the participants to this great week, just like I experienced myself at the Youth Cup 2002. It would be very nice to help with my teaching, to give them more confidence in the competition at the end of the week.

Noortje Grégoire
 

We willen graag introduceren, de trainster voor de cross en de trail !

Wat is je naam? Mijn naam is Noortje Grégoire

Waar zouden de deelnemers je van kunnen kennen? De deelnemers zouden mij kunnen kennen als ruiter op wedstrijden. Als jeugdruiter ben ik twee keer voor Nederland uitgekomen op een WK (in Zweden en in Nederland) en één keer als volwassene (In Zwitserland). Verder geef ik veel les aan jeugdruiters in Nederland, o.a. bij onze Stoeterij aan ons eigen jeugdteam, maar ook aan een heleboel andere jeugdruiters op de maandelijkse trainingen van het NSIJP Jeugdkader.

Heb je zelf ervaringen met het rijden van een YouthCup? Ik heb zelf ook eens mogen deelnemen aan de Youth-Cup, in 2002. Deze werd gehouden in Zweden. Het was een onvergetelijke ervaring en voor mij ook zo¹n beetje het begin van mijn wedstrijdcarriere.

Wat hoop je de deelnemers te kunnen meegeven? Ik hoop de deelnemers te kunnen meegeven dat zij deze week als een superleuke week gaan herinneren, net zoals ik mij de Youth-Cup in 2002 herinner! Ook zou ik het leuk vinden om de deelnemers nét dat stukje meer te kunnen leren, zodat zij met veel vertrouwen de wedstrijd aan het eind van de week gaan rijden!

Noortje Grégoire

Trainer Yvonne Groven

What is your name? Yvonne Groven and I am from Holland. I am a trainer/instructor and also an animal osteopath.

Where could the participants know you from? I have been in the Dutch National team four times.

Have you experienced riding at YouthCup yourself? No I haven´t, but my three daughters have been riding at YouthCups. The first time it was organized in Luxembourg and also in Norway, Iceland and Germany

With which message or experience would you like to inspire the participants? Listen to your horse, he is by far your best teacher. :)

Our webpage is www.stoeterijvantilperveld.nl

Een van de trainers voor de gangentraining die we graag voorstellen is....

Wat is je naam? Yvonne Groven, ik kom uit Nederland. Ik ben trainer/instructeur en ook dieren osteopaat.

Waar zouden de deelnemers je van kunnen kennen? Ik ben 4 keer voor het Nederlandse WK team uitgekomen.

Ben je zelf ooit als deelnemer naar de Youth Cup geweest? Nee ikzelf niet maar mijn 3 dochters hebben wel deelgenomen aan Youth Cups. De eerste keer dat het werd georganiseerd in Luxemburg en vervolgens in Noorwegen, IJsland en Duitsland.

Wat zou je de deelnemers willen meegeven, welke ervaring of boodschap? Luister naar je paard, hij is bij uitstek je beste leraar. :)

Onze website is www.stoeterijvantilperveld.nl

Trainer Þórarinn “Tóti” Eymundsson

What is your name: My name is Þórarinn “Tóti” Eymundsson

Where could the participants know you from? : The participants most likely know me best from WC 2007 in Holland. 2 Gold and 1 silver on the horse Kraftur frá Bringu.

Have you experienced riding at the Youth Cup yourself?: I never had the change to experience YouthCup put I wish I had :)

With which message or experience would you like to inspire the participants?: My message to the young riders is to respect a lot the Icelandic horse and the Icelandic horse riding culture. Respect that we are training 5 different gaits in the same horse and having them in balance. Balancing act! I want to give the participants as much of my experience and knowledge as I can to make them a better five-gait-riders!

Wat is je naam: Mijn naam is Þórarinn “Tóti” Eymundsson

Waar kunnen de deelnemers je van kennen?: De deelnemers kennen mij wellicht het beste van de wereldkampioenschappen in 2007 in Nederland waar ik 2 keer goud en 1 keer zilver won met Kraftur frá Bringu.

Ben je zelf ooit deelnemer geweest aan een Youth Cup?: Ik heb die kans nooit gehad om dit te kunnen doen, ik wou dat die kans er toen was geweest! :)

Wat zou de de deelnemers willen meegeven ter inspiratie: Mijn boodschap aan de jonge ruiters is, respecteer het ijslandse paard en de daarbij horende ijslandse (rij) cultuur. Respecteer dat we 5 verschillende gangen trainen met 1 paard in balans en harmonie. Mijn wens is om zo veel mogelijk van mijn ervaring en kennis te delen met de deelnemers om hen te helpen nóg betere 5 gangen ruiters te worden!