slideshow 1

Markiezaat

Markiezaat

Jonge hengsten leven zich uit in de Markiezaat
Jonge hengsten leven zich uit in de Markiezaat
aanwijzing
ga hier links af
Markiezaat
Markiezaat
Markiezaat
Markiezaat

Na afsluiting van dit deel van de Oosterschelde in 1984, ontwikkelt dit (voorheen) zoute gebied zich tot een zoetwatermoeras. Het behoort tot de 5 belangrijkste vogelgebieden van Nederland. Jaarlijks komen er maar liefst 125 soorten tot broeden, waarvan er 22 op de zogenaamde `Rode lijst`staan, waaronder lepelaar, kluut, visdiefje, geoorde fuut, oeverzwaluw en velduil. De ongekend hoge dichtheid aan zangpietjes laat zich aflezen aan de koekoekenstand: in het seizoen hoor je ze met drie of meer door elkaar heen roepen. Het gebied is aan het \'ontzilten\' of \'verzoeten\', wat zorgt voor een mengeling van planten met een uiteenlopende \'smaak\': zoutminnaars als zeeweegbree, zeekraal en melkkruid, planten van vochtige duinvalleien als heelblaadjes, bitterling en moeraswespenorchis en ruigtekruiden als akkerdistel, speerdistel, harig wilgeroosje en  Canadese fijnstraal. Door begrazing met runderen (enkel het zomerhalfjaar) en IJslandse Paarden (jaarrond) wordt voorkomen dat het hele gebied gelijktijdig en eentonig verbost. De paarden hebben de ruimte, ze hebben nl. 250 ha. tot hun beschikking.

 
De Markiezaat is een niet toegankelijk natuurgebied. Het bezoeken van de kudde is dan ook alleen toegestaan als er vooraf contact met de beheerder is opgenomen. De beheerder is altijd mobiel bereikbaar.  Hij kan dan de BOA informeren. Eigenaren lopen anders de kans een procesverbaal te ontvangen omdat zij zich op verboden terrein bevinden. Ik wil u verzoeken deze regel in acht te nemen.
 
Klik hier voor meer foto's van de paarden en het gebied.
Routebeschrijving
U komt er via de A15 - N3 (Papendrecht) - A16 - A59 - A17 richting Bergen op Zoom of de A58 richting Bergen op Zoom, afslag Huijbergen (no. 29) - einde afrit links - 1ste echte kruising rechts - door Heimolen - over viaduct - kruising rechtdoor - over spoorlijn, vanaf hier langzaam rijden want je moet voor het richtingaanwijsbordje van Bezoekerscentrum De Kraaijenberg links af het verharde pad op waar aan de rechterzijde een bordje staat: Prive weg, geen toegang zie foto kader.. Aan het einde van het pad rechts aanhouden, achter het gebouw van Brabants Landschap (De Kraaijenberg, Fianestraat 17, 4617 RA  Bergen op Zoom) parkeren op het gras bij de houten uitkijktoren
 
Advies van de beheerder voor nieuwe inschaarders:
Reken er op dat we de nieuwe paarden aan de hand een flink eind het gebied in zullen brengen voor we ze los laten. Leer je hengst dus aan een halster te lopen. Dat doen we om te voorkomen dat ze niet meteen bij de kraal en de afrastering kennis hoeven te maken met de oude garde. Wij blijven bij elkaar tijdens het lopen. De oude garde wordt pas los gelaten als de jonkies kennis hebben gemaakt. Neem geen hond mee, want die mogen alleen aangelijnd in het gebied en geloof me, met een aangelijnde hond ben je héél interessant voor een kudde…Zonder honden is het al spannend genoeg.