slideshow 1

ongeoorloofde middelen

Controles op ongeoorloofde middelen gedurende seizoen 2017

FEI Clean sport
Controles op ongeoorloofde middelen gedurende seizoen 2017

Voor de controles op ongeoorloofde middelen heeft het NSIJP sinds 2015 samenwerking gezocht met de KNHS.  Via de KNHS komen er op verschillende wedstrijden gedurende het seizoen (onafhankelijke) controlerende dierenartsen om de testen uit te voeren.

Ook in 2017 zullen op verschillende wedstrijden steekproefsgewijs testen worden uitgevoerd.

De controle op ongeoorloofde middelen is een onderdeel van het welzijnsbeleid van de KNHS, met als doel de paardensport zuiver te houden, het welzijn van de paarden en pony's die worden uitgebracht op KNHS-wedstrijden te waarborgen en eerlijke concurrentie te bevorderen.
Dit wil het NSIJP ook nastreven.

Tijdens de controle neemt een controlerend dierenarts een urine- en/of bloedmonster van het paard af. De monsters worden getest in een laboratorium in Newmarket, Engeland. Als een paard positief wordt bevonden, is de deelnemer altijd verantwoordelijk!
Het NSIJP moet vervolgens een tuchtrechtelijke procedure opstarten.
Voor deze procedure hanteren wij de richtlijnen van de FEIF.

Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter/eigenaar om op de hoogte te zijn van wat het paard krijgt toegediend aan medicatie en of andere (voedings)supplementen.
Heb je twijfel over de toegediende stoffen neem voor de zekerheid contact op met je dierenarts en laat je bij aanschaf van (voedings)supplementen goed voorlichten.
Lees vooral ook de raadgevingen van de FEI omtrent waar de niet toegestane middelen allemaal in aangetroffen kunnen worden en hoe je onbewuste en ongeplande opname zoveel mogelijk zou kunnen voorkomen.

 

Het kan zijn dat het lot op jou paard komt en dat jouw paard getest moet worden tijdens de wedstrijd.
Een controle op ongeoorloofde middelen is best een strenge controle, maar je hoeft niet bang te zijn en je mag ook gewoon praten en vragen stellen.
Om het voor de ruiter en het paard, maar ook de dierenarts, zo rustig mogelijk te maken is enkel de ruiter (en/of diens vertegenwoordiger), de dierenarts en een door het NSIJP aangewezen persoon (bijv de sportcommissaris) aanwezig bij het uitvoeren van de test.

Wordt jouw paard geloot dan kun je het volgende verwachten:

 1. De dierenarts, of een ander daarvoor aangewezen persoon, neemt de ruiter (of groom) en het aangewezen paard mee naar een box.
  Wanneer je zelf nog geen 18 bent moet er een eindverantwoordelijke mee van 18+
 2. Vanaf het moment dat je paard is aangewezen mag hij eigenlijk geen eten of drinken meer krijgen, tenzij dit wordt overlegt met de dierenarts.
 3. Een groom of vertegenwoordiger moet zorgen dat het paspoort van het paard en een halster gehaald wordt.
 4. Bij de box aangekomen wordt de identiteit van het paard gecontroleerd dmv de chip en het paspoort.
 5. Het paard mag pas los in de box op het moment dat de dierenarts daarvoor akkoord geeft.
 6. De dierenarts zal in het bijzijn van de ruiter en/of vertegenwoordiger de dan nog gesloten doos met materialen tonen, zal hij/zij handschoenen aan doen en alles klaar maken voor de procedure.
 7. Het paard heeft vervolgens één uur de tijd om te gaan plassen.
 8. Er wordt sowieso na het uur bloed afgenomen van je paard vanuit de halsader.
  Wanneer het paard heeft geplast hoeft er minder bloed te worden afgenomen.
 9. Vervolgens worden de urine en het bloed in een A- en B- monster verdeeld en verzegeld.
 10. Tot slot worden de formulieren getekend door de dierenarts, ruiter (bij 18 jaar en ouder) of door de vertegenwoordiger.

Na het afnemen van de test wordt het urine en bloed opgestuurd naar Newmarket in Engeland.
Daar zijn alleen de nummers bekend, daar worden geen namen aan gekoppeld.

De sportcommissaris ontvangt de uitslagen van de testen via de KNHS en zal dan de ruiter en/of vertegenwoordiger informeren.
Is een monster positief, dan zal er een formele procedure gestart worden. Eventueel kan een ruiter/eigenaar dan nog vragen om op eigen kosten het B-monster nog een keer te laten onderzoeken in het bijzijn van een expert-getuige.